fredag 12. juni 2009

Jon Stewart: Hvor ble det av Obama-effekten?

The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
Indecision 2009 - Everywhere but Here Edition
thedailyshow.com
Daily Show
Full Episodes
Political HumorNewt Gingrich Unedited Interview

Klassisk Jon Stewart om hvordan Obama-effekten slo til ved valget i Libanon, men plutselig uteble i EU-valget. Og hvordan vil den egentlig fungere i Iran?