onsdag 17. juni 2009

Om å kaste unge forskertalenter ut av landet

Norge er et rart land. Vi sliter tungt med å få nok unge mennsker til å ta lengre realfagsutdanninger. Og også nivået på realfagskunnskapene i norsk skole er en stor utfordring. Den mest teknologitunge delen av næringslivet får ikke tak i nok kloke hoder, og særlig vanskelig er det å få tak i flere kvinner.

Da skulle man tro at vi ville legge ut en rød løper når en ung russisk kvinne tar ingeniørutdanning i Narvik og doktorgrad ved NTNU på satelittnavigasjon, og ønsker å bli i Norge. Adressa skrev om saken da beskutningen om utkastelse kom i januar 2008 og mange var temmelig forbauset. Ja, faktisk ganske forbannet. Uten av det påvirket verken UDI, UNE eller regjeringen til å gjøre noe. Man man bør nok være fotballspiller og ikke forsker for å få lov til å være i Norge.

Og Nadeja Sokolova flyttet til Canada. Men hun gikk til sak og vant i Oslo Tingrett. UNE liker ikke å tape, så de anket. Og nå har Sokolova vunnet i Lagmannsretten også. Adressa skriver:

"Russiske Nadejda Sokolova deltok i et forskningsprosjekt ved NTNU. Etter ti år i Norge ble hun utvist fra hele Schengen-området.Sokolova vant over Utlendingsnemnda (UNE) i Oslo tingrett i fjor høst, og utvisningsvedtaket ble opphevet. UNE anket saken videre, men mandag ble det klart at de igjen har tapt for Sokolova. Dommen var enstemmig."

Canada og andre land som tar imot ferdig utdannede talenter med åpne armer må jo lure veldig på hva vi egentlig driver med i Norge. Når vi har råd til å utvise kvinnelige toppforskere som Norge til og med har betalt en lang sivilingeniør- og doktorgradsutdanning for. Vel har oljepegene gjort oss rike, men det er jo trist hvis oljepengene har gjort oss gale også.