fredag 26. juni 2009

Grenland etter Union - fra industridød til ny kunnskapsindustri

Det eneste næringspolitiske saken som ble toppsak i media ved stortingsvalget i 2005 var nedleggelsen av Union i Skien. Alle partitoppene ville kjempe for at arbeidsplassene ikke skulle legges ned hvis de vant valget. Vi vet hvordan det gikk. Union ble lagt ned og det ble i stedet besluttet å bygge en dørfabrikk i Årdal. Valgkampen i 2009 bør være mer opptatt av hva vi skal leve av i fremtiden.

Onsdag i forrige uke var jeg og to andre medarbeidere i Abelia på bedriftsbesøk i Grenland sammen med Torbjørn Røe Isaksen, Høyres førstekandidat i Telemark ved stortingsvalget i september. Vi besøkte Baze Technology og EDB Industri i Herøya industripark. Herøya er kanskje det aller største symbolet på Norges ledende rolle innen kraftkrevende prosessindustri. Her er opphavet til Norsk Hydro, Yara og flere andre globalt ledende norske bedrifter. Men denne kompetansen på prosessindustri er også opphavet til solenergibedrifter som REC, og Norsun og ikt-bedrifter som Baze Technology og EDB Industri.

Vi er inne i en periode med strukturendringer i næringslivet. De skjer raskere enn før på grunn av finanskrisen. Dette er ikke en overgang der det gamle blir borte og nye bedrifter dukker opp i helt andre bransjer. Det som skjer er et tett samspill mellom industri og ikt. Ikt er plattformen for bedre og mer effektive måter å styre industriprosesser. Ikt bidrar til at industrien i Norge er konkurransedyktig til tross for at vi har et høyt kostnadsnivå.

Samspillet mellom ikt og industri har noen viktige konsekvenser det er viktig ikke å glemme i debatten om hva politikere kan og ikke kan påvirke:

For det første skaper ikt en mer effektiv og konkurransedyktig industri enn før. Men dette er også en mer produktiv industri med færre ansatte pr investerte krone. Noen industrier klarer ikke å være konkurransedyktige i Norge uansett. Noen, som papirindustrien, kan kanskje opprettholde noen hypermoderne fabrikker, men de vil ha færre ansatte enn før. Samtidig er det nye noen industrier som bygges opp, som for eksempel solcelleindustri. Men også disse vil ha arbeidere og flere med doktorgrader. Man kan skylde på ikt, men man burde heller takke ny software for at det tross alt er en industrifremtid i et høykostland som Norge.

Den andre konsekvensen er at dette samspillet skaper muligheter for norsk ikt-næring lagt utover Norges grenser. Med utgangspunkt i erfaringer fra Grenland kan man selge tilsvarende softwareløsninger og driftskonsepter til prosessindustri og oljeindustri verden over. Alle er på jakt etter måter å kutte kostnader og automatisere produksjonen. Selv om industri legges ned i Norge kan det likevel bli en netto tilvekst av arbeidsplasser fordi industriens kunnskaps- og ikt-partnere med utviklingsvirksomhet i Norge vokser.

Da vi var i Grenland onsdag i forrige uke, besøkte vi også en av Baze Technologys mest krevende kunder, Aker Borgestad Operations. De opererer det første olje- og gassfeltet på dypt vann offshore India i Bengalbukten. Det flytende produksjonsskipet som heter Dhirubhai-1 bruker software fra Baze Technology til å tilrettelegge for en samhandlingsløsning der ansatte på skipet og ansatte på operasjonsrommet i Brevik i Telemark samhandler i samtid. Dette er et banebrytende olje- og gassprosjekt som skjer i samarbeid mellom en indisk operatør, en norsk leverandør med et helt nytt driftskonsept og en norsk ikt-bedrift som har levert software som gjør dette mulig.

Det er med andre ord mulig å outsource arbeidsprosesser fra India til Norge. Og det er også mulig å selge software fra Norge til India. Klarer vi å fram flere bedrifter som er ledende på slike områder er det ikke så farlig om et par papirfabrikker må stenge fordi det ikke er så stor etterspørsel etter avispapir som før.