søndag 7. juni 2009

Fra mail til wave - vil Google Wave endre alt?- What e-mail would look like if it were invented today

Jeg fikk endelig satt meg ned og sett hele videoen fra førlanseringen av Google Wave. Det tar litt tid, men dette er virkelig en imponerende presentasjon. For eksempel helt på slutten der det oversettes ord for ord i sanntid mellom en bruker som skriver meldinger på engelsk og en annen som skriver på fransk. Men det er litt urettferdig å trekke fram en funksjon, for her er det mye "wow-faktor". Google Wave er dessuten basert på åpne standarder, noe som gjør at tredjepartsaktører kan utvikle verktøy som plugges inn. Det vil gi mye mer innovasjon rundt denne plattformen framover. Og man skjønner hypen om at dette vil være det nye programmet som river ned skillene mellom e-post, facebook, twitter, MSN, wikier, samhandlingsverktøy osv.

Men hvilke spørsmål er egentlig Google Wave svar på? Kanskje må vi lete etter disruptive innovasjonsmuligheter litt andre steder enn det som ligger i dagen, og der det som ligger i dagen er en slags utvidelse av dagens e-post for hver enkelt av oss. Det litt spesielle med Web 2.0-verktøyene er at vi lett tenker sosial samhandling (og Google-folket bruker også mye eksempler med shopping, ferie, reiser osv i videoen). Web 2.0 verktøy folk bruker privat er ikke helt egnet for jobbbruk (og nå ser jeg bort fra at journalister og politikere tvitrer og lærere blogger, de fleste andre gjør ikke det som en del av jobben). Til jobbtingene bruker de fleste e-post, kalender og telefon, samt diverse databaser og slikt som også kan være tigjengelig aggregert via for eksempel Lotus Notes eller Sharepoint i større bedrifter, eller på enklere webbaserte verktøy i mindre virksomheter.

Hvordan skal Google Wave og større samhandlingsverktøy i virksomheter forholde seg til hverandre? Skal de leve side om side eller konkurrere med hverandre? Hvis jeg skal tenke høyt er det vel mulig å se tre helt ulike alternativer:

Alternativ 1) Bruksområdene vil være så forskjellige at Google Wave og eksisterende systemer for prosjektstyring, samhandling og dokumentdeling vil leve side og side med litt integrasjon i ytterkantene, men uten å være i noen direkte konkurranse. Og siden it for samhandling er et kjempemessig vekstområde i bedriftene er det god plass til leverandører i begge ender.

Alternativ 2) Google Wave kommer inn nedenfra som en disruptiv, åpen og webbasert konkurrent til større og tyngre systemer og vil spise seg inn i bedriftsmarkedet nedenfra og overta mer og mer. Dels ved at små bedrifter tar det i bruk som sin plattform. Og dels ved at ansatte i andre virksomheter tar det i bruk uavhengig av hva it-avdelingen og ledelsen sier man skal bruke. Det er tross alt webbasert og veldig lett å kunne dele ting med ansatte hos kunder og partnere andre steder på denne måten, uten å spørre om lov.

Alternativ 3) Vi vil "plug and play" der verktøy som Google Wave må tilpasses og plugges inn i eksisterende bedriftssystemer for å virke der, og der det tas hensyn til spesielle krav til sikkerhet og identitetskontroll som må være til stede i en virksomhet. Man kan for eksempel plugge inn ulike fagsystemer og verktøy som håndterer samhandlingen med for eksempel mobile terminaler.

Jeg er ikke teknolog og ikke spåmann. Men på dette området tror jeg kanskje ikke det først og fremst er teknologien man trenger å spå om. Det interessante er hvordan virksomheter vil drive innovasjon når det gjelder organisasjon, ledelse og samhandlig i årene som kommer og hvordan vertøyene er i stand til å støtte opp under nye måter å øke produktiviteten og kreativiteten.