lørdag 6. juni 2009

Et politisk jordskjelv i England

CouncillorsCouncils
Party+/-Total+/-Total
CON+2331476+730
LD-4473-11
LAB-273176-40
OTH+3716400
NOC---23
33 of 34 councils officially declared.

Det er et politisk jordskjelv på gang i lokalvalgene i England. Labour er i ferd med å bli utradert i store deler av landet, i et par fylker er de helt uten representasjon. Og Labour har ikke lenger flertall i noen av de 34 "County Councils" der det har vært valg i dag. BBC sier:

"According to the BBC's estimated projected national vote share - the Conservatives are on 38%, Labour on 23%, a historic low - the Lib Dems on 28% and other parties on 11%."

Ser man på resultatene i de enkelte fylkene er flere av enkeltresultatene enda mer dramatiske. I den industrielle revolusjons vugge i Lancashire har de konservative tatt flertallet fra Labour:

Con 51 (+18) mandater
Lab 16 (-27)
LD 10 (+6)
Oth 7 (+3)

I Derbyshire har Labour mistet et flertall de har holdt i 30 år, Og i Staffordshire litt lenger vest er Labour omtrent utradert etter å ha hatt flertall ved forrige valg:

Con 44 (+22) mandater
Lab 3 (-29)
LD 4 (+2)
Oth 6 (+5)

Helt sør i England har Labour aldri stått spesielt sterkt, men nå er det fylker der de er ikke engang er tredje størst (Dorset, Surrey) eller blitt et miniparti med en eller to represantanter. The Guardian (som ellers prøver å være litt optimistiske på Labours vegne) skriver om hvorfor utslettelsen i sør er problematisk i forhold til det kommende valget til parlamentet:

"The party was already weak across much of the south of England. It has now almost died out in counties such as Buckinghamshire (0 councillors), Essex (1), Surrey (1) and Oxfordshire (1). This feeble showing across southern England will make it very hard for the party to fight parliamentary seats. Councillors are the bedrock of such local political activism as remains."

Det er også verdt å merke seg resultatet i Kent der Labour gjorde det brukbart sist. Det sier mye om hvor galt det nå er blitt:

Con 77 (+17)
Lab 2 (-18)
LD 7 (+1)
Oth 1 (+0)

Når resultatene fra valget til Europaparlamentet snart kommer inn, blir omfanget av dette politiske jordskjelvet enda klarere. Tilliten til regjeringen er helt borte, og det er ikke særlig sannsylig at Gordon Brown vil klare å snu dette før det blir nytt parlamentsvalg.