onsdag 10. juni 2009

Innovasjon i nedgangstider

Hva skjer med innovasjon i dårlige tider? Espen Andersen skriver på E24 i dag at mye går ned, men at svaret ikke er fullt så opplagt som man skulle tro. På noen områder er kriser bra for innovasjonsviljen.

Det ene poenget Espen tar opp i artikkelen er at det er stor forskjell på hvordan ulike typer forsknings- og innovasjonsaktiviteter påvirkes av krisen. Innovasjonsprosesser og produktutvikling i bedriftene rammes hardt av finanskrisen fordi eksisterende prosjekter stoppes samtidig som det ikke settes i gang like mange nye ting.

Men samtidig er det også slik at grunnforskning ved universitetene og langsiktige grunnforskningsnære aktiviteter i bedriftene kan en vekst fordi bevilgningene til forskning øker kraftig i en del land, for eksempel i USA (den enorme veksten i bevilgningene til energiforskning er illustrert i grafen). Norge har dessverre ikke et like stort løft i offentlig finansisert FoU og innovasjonsstøtte, men det kom noe i den første krisepakken.

Espens andre poeng er at vi må bli mer opptatt av hvordan krisen påvirker markedets etterspørsel etter innovasjon og ikke bare tilbudssiden. Og etterspørselen etter bestemte typer innovasjoner vil øke i krisetider skriver Espen:

"Etterspørselssiden (som man sjelden tenker på når det gjelder F&U) endrer seg også. Man får en økt etterspørsel etter visse typer innovasjon – særlig prosessinnovasjon – gjerne koblet med en større villighet til å prøve nye og mer dramatiske løsninger. Dårlige tider gjør at man kan gjennomføre endringer man ikke kunne gjøre før, noe som kan lede til teknologiskift. De fleste bedrifter tar ikke grep før det nesten er kroken på døren."

Og så filosoferer Espen Andersen over om det kanskje er slik at det å gå motstrøms er et poeng i seg selv i slike tider som vi er inne i nå. At det i hyperinnovative bransjer kan være et poeng å være litt mer kjedelig for å skille seg ut. Og at det i de mer stillestående bransjene er lurt å være den innovative som viser veien ut av krisen. Det er neppe slik for alle, men dette er i hvert fall spennende tanker om hvordan nedgangstider kan gi mer innovasjon på flere områder.