torsdag 4. juni 2009

Obamas grønne vei ut av krisen

The Economist har i siste nummer et spesialbilag om USAs vei ut av finanskrisen og hvordan en for oppblåst offentlig sektor nå kan bli et stort problem. Motstår Obama den fristelsen er det grunn til å være optimist:

"The pain will eventually end. American business will regain its shine. Many firms will die, but the survivors will emerge leaner and stronger than before. The financial sector’s share of the economy will shrink, and stay shrunk for years to come. The importance of non-financial firms will accordingly rise, along with their ability to attract the best talent. America will remain the best place on earth to do business, so long as Barack Obama and the Democrats in Congress resist the temptation to meddle too much, and so long as organised labour does not overplay its hand. The crisis will prove hugely disruptive, however."

En viktig del av svaret ligger i en energipolitikk, med en stor satsing på omlegging til mer miljøvennlig energiproduksjon og energibruk. Et lengre avsnitt i bilaget heter "A Green Revolution" og handler om mulightene og utfordringene i en slik systematisk satsing på miljøvennlige energiteknologier for å stimulere næringsutvikling og innovasjon:

"Mr Obama’s other big plan is to insist that 10% of electricity be generated from renewable sources by 2012 and 25% by 2025. That implies a surge in wind, solar, hydroelectric and geothermal power, and so on."

Men det er ikke bare måten energien produseres på som er interessant i et klimaregnskap. Minst like interessant er det å drive innovasjon i måten vi benytter energi og hvordan el-infrastrukturen og "smart grids" utnytter informasjonsteknologi for å bli "smartere" enn i dag. For eksmpel ved la husholdninger få muligheten for å selger energi tilbake til nettet fra for eksemempel solceller på eget hustak. The Economist skriver:

"Lynn Orr, a professor at Stanford University, has solar panels on his home. During the day he sells power to the local utility at 29 cents a kilowatt-hour. At night he buys it back for 9 cents. The system is not perfectly flexible. He can reduce his bill to zero but no further. “So I need an electric car”

Eksemplet er fra California. Her i Norge har vi ikke den muligheten. Vi har ikke toveis kommunikasjon med strømnettet i det hele tatt. Vi aner ikke hva strømprisen på spotmarkedet er akkurat nå og har ingen mulighet til å justere forbruket slik at vi kan spare både penger og miljøet. Teknologiene finnes, men myndighetenes reguleringer er håpløst gammeldags. Vi unytter ikke markedsdynamikken for å oppnå miljømål. Slike eksempler er det mange av innen flere sektorer, som byggenæringen, energisektoren og transportsektoren. Der smarte, grønne forretningsmodeller og teknlologier kunne gi både næringsutvikling og miljøgevinster.

For de som er interssert i å lese mer om "Smart Grids" hadde Wired en god gjennomgang av dette for noen uker siden i "Fix the Grid - 7 ways to transform Amerika".

Abelia la i dag fram en rapport om "Smart grønn vekst" sammen med Econ på et seminar i Oslo. Fornyingsdepartementet har vært med på å støtte arbeidet med rapporten og snakket pent om tenkemåten. Men når det gjelder konkret handling i tråd med det rapporten beskriver av insentiver og tiltak, virker det som om Obama har kommet mye lenger i å forstå hvile muliheter for innovajson og vekst som ligger i den markedsbaserte, smarte og grønne veien ut av krisen.