tirsdag 30. juni 2020

Veien ut av koronakrisen - skape mer og inkludere flere (3)

Ting går i riktig retning. Aktiviteten i næringslivet tar seg opp og antall arbeidsledige fortsetter å falle. I følge NAVs nye tall i dag er det nå registrert 289 000 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Dette er 15 700 færre enn for en uke siden. NAV skriver på nettsiden at:

"I løpet av de siste fire ukene har antallet arbeidssøkere registrert hos NAV falt med over 66 000. Både antallet helt og delvis ledige har gått ned, og de siste to ukene har vi også sett at færre melder seg som nye arbeidssøkere hos NAV, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. 143 100 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 5,1 prosent av arbeidsstyrken."

Om utviklingstrekk når det gjelder bransjer og geografi skriver NAV denne uken at:

"Arbeidsledigheten er fortsatt høyest innen reiseliv og transport, der 13,2 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige hos NAV. Deretter følger kontorarbeid med 7,4 prosent. Arbeidsledigheten er lavest innen undervisning og helse, pleie og omsorg, begge med 1,4 prosent av arbeidsstyrken.Antallet helt ledige har falt i hele landet i løpet av den siste uken. Nedgangen var størst i Finnmark med 8 prosent færre helt ledige enn forrige uke. Antallet delvis ledige har også gått ned i alle fylker den siste uken, og mest i Møre og Romsdal, med en nedgang på 10 prosent. Arbeidsledigheten er høyest i Oslo, der 6,8 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige. Nordland har lavest ledighet med 3,6 prosent."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar