mandag 29. juni 2020

Bønder, fiskere og leger mest fornøyd med jobben

Bønder, fiskere og leger er mest tilfredse med jobben sin. Svært tilfredse er også kunsthåndverkere, sivilingeniører og ledere. Her er det slik at godt over 90 prosent svarer at de er tilfreds med jobben sin, et imponerende høyt tall.

Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø i 2019 viser at veldig mange i arbeidslivet her i Norge er fornøyde med jobben sin. SSB skriver at:

"- Jobbtilfredshet ser ut til å henge tett sammen med muligheter for å utnytte og videreutvikle kompetanse. Yrkesgruppene der flest oppgir at de har gode muligheter for å bruke utdanningen sin og lære nye ting, er også mest motivert og engasjert i arbeidet sitt. Dette er i all hovedsak de samme yrkesgruppene som trives best med jobben, sier seniorrådgiver i SSB Mari Lande With."


I den andre enden av skalaen finner vi yrker som renholdere og ansatte i salg og kunderserviceyrker, men også her er det en et stort flertall som er tilfreds med jobben, omkring 80 prosent. Og gjennomsnittet for alle ansatte er en jobbtilfredshet på 90 prosent. Det er også interessant å se at det er de eldste ansatte som er aller mest tilfredse med jobben. SSB skriver:

"Tall fra Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019 viser at de eldste arbeidstakerne er mest fornøyd: 92 prosent i alderen 45-66 år er tilfreds med jobben, mot henholdsvis 85 og 86 prosent av sysselsatte i alderen 18-24 og 25-44 år."


Undersøkelsen går igjennom en rekke ulike spørsmål som har med jobb å gjøre, både trivsel, motivasjon, utviklingsmuligheter, om folk føler seg slitne, hvor mange som svarer på epost hjemmefra og spørsmål og psykisk og fysisk arbeidsmiljø. Mye i arbeidslivet er veldig stabilt over tid. Noe av det som har endret seg ganske mye er belastninger som skyldes det fysiske arbeidsmiljøet. Her viser tallene at det er bedre inneklima, mindre støy og færre tunge løft nå enn for 20 år siden.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar