tirsdag 16. juni 2020

Veien ut av koronakrisen - skape mer og inkludere flere (2)

Arbeidsledigheten faller videre. NAV utgir som nevnt tidligere her på bloggen ukentlige statistikker og de viser, heldigvis, at ledigheten har fortsatt å gå nedover den siste tiden. NAV skriver at:

"Tirsdag 16. juni var det registrert 304 700 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Dette er 16 900 færre enn for en uke siden.(...) 151 500 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 5,4 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 163 600 personer, eller 5,8 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 141 100 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt var dermed 304 700 personer, eller 10,8 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV."

Arbeidsledigheten gikk raskt opp over hele landet i mars, og nå viser tallene at den også går ned i hele landet samtidig.  Ledigheten er høyest i Oslo, der 7,1 prosent av arbeidsstyrken helt ledige og lavest i Nordland med 3,9 prosent. Ikke uventet er det næringene som har vært best berørt av smitteverntiltak, og som opplevde høyest vekst i ledigheten, som nå har de største nedgangen. Nedgangen i antall helt ledige har vært størst innen reiseliv og transport og butikk- og salgsarbeid, med 2 100 og 1 300 færre enn forrige uke. NAV skriver videre at:

"Antall delvis ledige har derimot falt for alle yrkesgrupper, og nedgangen var størst innen butikk- og salgsarbeid. Summen av antallet helt og delvis ledige har falt for alle yrkesgrupper, og nedgangen har vært størst innen butikk- og salgsarbeid. Arbeidsledigheten er fremdeles høyest innen reiseliv og transport, der 14,5 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige hos NAV."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar