lørdag 6. juni 2020

Covid 19 i Russland

De siste ukene har det  vært en betydelig økning i antall koronasmittede i mange land, blant annet Russland. Sammenligner man offisielle smittetall er Russland nummer tre i verden, bak USA og Brasil, men langt foran Italia og Storbritannia. De tester også mye. Det er imidlertid to litt merkelige ting med de russiske tallene. Det ene er at de er forbausende konsistente fra dag til dag, både når det gjelder nye smittede og nye dødsfall. Mens andre land svinger en del, og for eksempel rapporterer færre dødsfall i helgene, er Russland forbløffende stabilt.

Det andre er at antall døde for hver smittet er ekstremt mye lavere i Russland enn noe annet sted. Mens USA har over 100 000 døde og Brasil har kommet opp i 36 000, noe som ikke er ulikt Italia, Storbritannia og Spania, er det bare 5 900 døde i Russland. Man skulle tro at de har fått en langt mildere variant av viruset enn alle andre, med ganske stor spredning, men veldig lav dødelighet. Eller er det noe som ikke stemmer her? The Economist stiller noen spørsmål i denne videoen:

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar