mandag 22. juni 2020

Stadig flere har null hull

Barn og ungdoms tannhelse blir bedre. Og det er stadig flere som kan skryte av å ha "null hull".

Den offentlige tannhelsetjenesten kaller årlig inn barn og unge mellom 3 og 18 år til undersøkelser. I 2019 ble i overkant av 245 000 personer i denne gruppen undersøkt, SSBs årlige tannhelseundersøkelse er basert på resultatene av disse undersøkelsene.

Hva viser så disse tallene om utviklingen de siste fem årene, fra 2015 og frem til 2019? Blant 5-åringene har andelen med null hull ligget stabilt på 81 eller 82 prosent gjennom hele perioden. For 12-åringene var andelen med null hull 59 prosent i i 2015, og har ligget stabilt der, men økte til 63 prosent i 2019. En enda mer markant oppgang finner vi hos 18-åringene. SSB skriver:

"I 2019 rapporterte tannhelsetjenesten at 29 prosent av de undersøkte 18-åringer var i «null hull»-gruppen. Dette er 7 prosent høyere enn i 2015. Andelen 18-åringer med «null hull» økte mest i Hedmark denne perioden."

Og de geografiske forskjellene er jo litt interessante. Uvisst hvorfor så ligger tidligere Hedmark fylke på klar førsteplass med 42 prosent av 18-åringene som aldri har hatt hull. Det er hele 10 prosentpoeng foran Sogn og Fjordane, mens gjennomsnittet for landet er 29 prosent og tidligere Finnmark fylke har lavest andel med 19 prosent uten hull i tennene.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar