søndag 28. juni 2020

10 millioner smittede, 500 000 døde

Verden passerte en ny milepæl, av den mindre hyggelig sorten, nå i helgen da vi i følge worldometer.info passerte 10 millioner som er smittet av coronavirus og 500 000 døde.

Nå vet vi at det sannsynligvis er en stor underrapportering av både antall smittetilfeller og antall døde i mange land, og kanskje særlig i land med mangler i både testing og sykehuskapasitet, men disse tallene gir i hvert fall et inntrykk av hvordan denne pandemien utvikler seg over tid.

Jeg laget et tilsvarende utklipp 3. april i år. Da var det 1 million smittede og 50  000 døde i verden, en tidel av dagens nivå. Veksten var mye brattere da, fra en halv million til 1 million smittede på litt over en uke, og ny dobling til to millioner smittede og 126 000 døde ble passert 15. april. Etter dette flatet kurven ut. De daglige tallene for antall nye smittede flatet ut og antall nye dødsfall gikk ned. En stund. Omtrent til slutten av mai.

De siste ukene har situasjonen vært at den positive trenden bare gjelder i en del av verden. I Europa og Øst-Asia ser det ut vil å være rimelig god kontroll og det samme har vi sett på østkysten i USA der blant annet New York og New Jersey, som har vært veldig hardt rammet, har fått en helt annen kontroll nå. Etter å ha gjennomført svært omfattende nedstengninger av samfunnet. Felles for alle disse stedene det går rett vei er at ikke lettet på tiltak før tallene viste at de hadde fått kontroll.

Slik er det dessverre ikke over alt. Noen steder har man vært alt for sent ute med smitteverntiltak, andre steder er de innført, men opphevet alt for tidlig. Og problemet nå er at de stedene i verden der smittetallene vokser kraftig, inkludert Latin-Amerika, Sør-Asia og store deler av USA, som Florida, California og Texas, er så folkerike at de globale tallene for nye smittede nå øker igjen. Antall nye dødsfall har foreløpig ikke økt like mye, men fordi det gjerne går litt tid fra folk blir smittet til de blir alvorlig syke, er det grunn til å frykte at sprengt sykehuskapasitet og mange flere dødsfall er en sannsynlig konsekvens. Vi har noen veldig viktige uker foran oss i den globale kampen mot viruset.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar