tirsdag 9. juni 2020

Lavere klimagassutslipp i 2019

Utslippene av klimagasser i Norge faller. Nå er det temmelig opplagt at den pågående pandemien vil gi en ganske stor reduksjon i 2020, men SSBs ferske tall for 2019 viser at det også uten koronakrise er slik at utslippene faller. Det har de gjort i hvert fall de fire siste årene, selv om det har vært økonomisk vekst i Norge.

I følge SSBs forløpige utslippstall for 2019 var utslippene av klimagasser i Norge 51 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er en nedgang på 2 prosent fra året før. Lavere utslipp fra olje- og gassproduksjon bidrar en god del til dette. Det samme gjør utslipp fra luftfart og maritim transport. Men det største bidraget lavere utslipp kommer fra veitrafikken der en kraftig vekst i el-bil andelen er den viktigste årsaken. SSB skriver:

"– Nedgangen i utslippet skyldtes i stor grad veitrafikk. Salget av bensin og autodiesel gikk ned dette året, samtidig som andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen økte. Det resulterte i at klimagassutslippet fra veitrafikk ble redusert med 8 prosent til 8,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter, forteller seniorrådgiver i SSB Trude Melby Bothner. Klimagassutslippene fra annen transport sank med 7 prosent sammenlignet med 2018. – Dette skyldes særlig redusert forbruk av marine gassoljer, anleggsdiesel og jetparafin, påpeker Bothner. Ifølge statistikken Sal av petroleums produkter gikk salget av marine gassoljer ned med 7 prosent, mens anleggsdiesel og jetparafin gikk ned med 5 prosent."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar