mandag 17. september 2018

Stort norsk handelsoverskudd

Det er gode økonomiske tider i Norge. De gode nyhetene har også satt sitt preg på denne bloggen. I løpet av 2017 og 2018 har jeg skrevet innlegg om lavere arbeidsledighet, høyere sysselsetting, flere ledige jobber, økte industriinvesteringer, mer satsing på forskning i næringlivetøkt boligbygging, lavere skattenivå og høyere skatteinntekter.

I dag kom SSBs månedlige statistikk som viser hvordan det går med Norges handelsbalanse. Overskriften er "Stort handelsoverskudd" og den viser at det går svært bra med vårt eksportrettede næringsliv. Både olje- og gasseksporten og eksporten av varer og tjenester fra fastlands-Norge er inne i en god utvikling:

"Handelsoverskuddet i august skyldes en høy eksportverdi på 88,1 milliarder kroner. Eksporten av naturgass økte med 43,0 prosent og råoljeeksporten med 29,2 prosent. Verdien av fastlandseksporten var også betraktelig større. Med en vareimport på jevne 56,3 milliarder kroner i august 2018 viser statistikken over Utenrikshandel med varer et handelsoverskudd på 31,8 milliarder kroner."

Det er som nevnt ikke bare økt oljepris som slår ut positivt på handelsbalansen. Fastlands-Norge gjør det også godt for tiden. Fastlandseksporten endte på 41,5 milliarder kroner i august 2018, en oppgang på 20,3 prosent fra samme måned i fjor. Også fiskeeksporten øker I følge tallene fra SSB ble det eksportert fisk for 7,7 milliarder kroner i august 2018. Det tilsvarer en oppgang på 6,1 prosent fra samme måned i fjor.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar