torsdag 13. september 2018

Partifinansiering.no

Åpenhet om og mulighet til å kunne finne frem til opplysninger om hvordan våre politiske partier er finansiert, er en viktig del av demokratiet. Nå er riktignok det meste av partienes inntekter i Norge offentlig støtte, fordelt etter stemmetall ved forrige valg. Men alle partier mottar også noen gaver fra arbeidslivsorganisasjoner, bedrifter og privatpersoner.

I Norge har vi strenge lovregler om at donasjoner og gaver skal rapporteres. Både hvem som gitt og hvem som har mottatt penger. Reglene fastsetter når og hvordan de politiske partiene skal rapportere om slike inntekter. Både de nasjonale partiorganisasjonene, fylkespartiene og kommunepartiene er må følge regler som stiller krav til åpenhet om og innrapportering av gaver over en viss størrelse. Disse opplysningene er offentlige og hvem som helst skal kunne finne frem i dem på en så enkel måte som mulig.

For å gjøre det enda enklere å finne frem til totaloversikter over økonomiske støtte til partiene, eller søke seg frem til konkrete pengegaver fra en bestemt giver til en lokal partiforening, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet laget nettsiden partifinansiering.no i et samarbeid med Statistisk Sentralbyrå og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Det er ikke nytt at disse opplysningene er offentlige og tilgjengelige på nettet, men denne nye nettsiden gjør at det blir enda lettere enn før å finne frem til akkurat det man leter etter.

I dagens pressemelding fra KMD om den nye nettsiden skriver vi:

"Lurer du på hvor partiene fikk pengene fra i valgåret 2017? Nå kan du enkelt få oversikt over partienes økonomi, blant annet hvem som gir penger til de ulike partiene. I samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB) lanserer Kommunal- og moderniseringsdepartementet en ny versjon av nettsiden partifinansiering.no

Nettsiden viser hvordan de politiske partiene i Norge finansieres. Brukerne vil i tillegg få innblikk i hvilke kostnader og eiendeler partiene har, og hvem som er viktige bidragsytere til partiene. På den nye nettsiden blir det enklere å søke i, filtrere og importere dataene. SSB har ansvar for å sammenstille opplysningene fra partiene og gjøre informasjonen elektronisk tilgjengelig for publikum. Nettsiden er utviklet av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Departementet er eier."

På siden "Årlige bidrag" finner man oversikt over de ti største enkeltdonasjonene i 2017. Den i særklasse største var LOs gave på 17 millioner til Arbeiderpartiet, foran Fagforbundet som donerte 5,7 millioner, også det til Arbeiderpartiet. Mens en gave på tre millioner fra bedriften Kistefos til Høyre er på tredjeplass.

På den samme siden finner man også en oversikt over hvilke partier som mottok mest støtte i 2017 fra ikke-offentlige kilder til partiorganisasjonen sentralt.  Den listen topper Arbeiderpartiet med 31,8 millioner kroner foran Høyre med 16,2 millioner, SV med 6,6 millioner og Senterpartiet med 4,4 millioner kroner. Til sammenligning mottok Arbeiderpartiet 86 millioner kroner og Høyre 75 millioner kroner i i statlige støtte til den sentrale partiorganisasjonen i 2017.

Det finnes også en egen nemd, Partilovnemda, med en egen nettside her, som er oppnevnt for å behandle saker om økonomiske bidrag til de politiske partiene. Det kan både handle om støtte som er mottatt er rapportert inn på riktig måte, men også om støtten er i tråd med regelverket for partifinansiering. Utvalgets er et uavhengig forvaltningsorgan som fatter vedtak som ikke kan omgjøres av regjeringen eller et departement. Vedtakene er offentlige og ligger tilgjengelige på internett.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar