søndag 29. april 2018

Sysselsettingen øker

Det kommer jevnlig gode tall som viser at norsk økonomi går godt og at stadig flere kommer i arbeid. Forrige uke slapp Statistisk Sentralbyrå de siste tallene fra Arbeidsmarkedsundersøkelsen (AKU). De viser at  det i tremånedersperioden mellom november og februar er 21 000 flere sysselsatte. SSB skriver:

"I følgje Arbeidskraftundersøkinga (AKU) gjekk det sesongjusterte talet på sysselsette opp med 21 000 personar frå november (gjennomsnitt oktober-desember) til februar (gjennomsnitt januar-mars). Det utgjer ein auke på 0,4 prosentpoeng i sysselsettingsprosenten."

I SSBs nyhetssak om "Flere sysselsatte på heltid" skriver de om hvordan sysselsettingen har utviklet seg det siste året, fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. Også her er det en svært positiv utvikling:

"Det ble 42 000 flere sysselsatte med heltidsarbeid fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. Oppgangen kom blant både kvinner og menn. Tallet på sysselsatte økte med totalt 39 000 personer, 23 000 menn og 16 000 kvinner, viser den kvartalsvise arbeidskraftundersøkelsen. Sysselsettingen kom dermed opp i 2 660 000 personer. Mens det ble flere sysselsatte på heltid, var det bare mindre endringer i deltidssysselsettingen."

Det har også vært en positiv utvikling i ledighetstallene det siste året, særlig er antall unge arbeidsledige redusert. SSB skriver:

"Det ble til sammen 12 000 færre arbeidsledige fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal i år. Nedgangen kom blant både kvinner og menn, i hovedsak blant dem i aldersgruppen 15–24 år, hvor tallet på arbeidsledige gikk ned fra 39 000 til 31 000. Den gjennomsnittlige ledighetsperioden for dem som ennå var arbeidsledige, gikk ned fra 31,5 til 31 uker det siste året. Det er blitt færre nye ledige, mens det samtidig er blitt færre som har vært ledige i over et år."