fredag 11. november 2016

Næringslivets vinnere og tapere med Trump

At Donald Trump virker polariserende er ikke akkurat noen nyhet. Men det er interessant at han også innenfor grupper man kanskje har tenkt på som ganske samstemte, også vekker svært ulike reaksjoner. Slik der det også i næringslivet i fUSA, som ser ut til å ha høyst ulike forventninger til Trump.

 Mens noen fremhever hans ledererfaring fra næringslivet som et klart pluss, peker andre på at Trump vil være skadelig for næringslivet på grunn av en sterkt proteksjonistisk legning, noe som historisk har vært uvanlig blant republikanere.. Tollmurer mot vareimport og stengte grenser for kunnskapsarbeidere er det motsatte av det som har gjort USA til verdens sterkeste økonomi. Så får vi se hvor mye av dette som blir gjennomført.

Men kanskje er det så enkelt som at Donald Trumps politikk vil være bra for noen og dårlig for andre, og at dette også gjelder for ulike deler av næringslivet. Sjelden har en presidentkandidat vært så tydelig på hva han liker og misliker, så vi vet sannsynligvis en del allerede om hvem som har grunn til å være bekymret og hvem som kan være mer optimistiske.

Financial Times har rett og slett forsøkt å lage denne oversikten i en artikkel som heter: "Trump victory: corporate winners and losers". Der tar de for seg næringlivet bransje for bransje og kommer med noen interessante spådommer:

Financial Times peker på at legemiddelindustrien har hatt en veldig god aksjekursutvikling rett etter valget og at de sannsynligvis vil tjene på valgresultatet fordi Clinton lovet å innføre strengere prisreguleringer for å få ned prisen på legemidler, mens Trump har vært mer uklar på dette. En annen vinner er olje og gassnæringen fordi Trump både har lovet å åpne nye områder for letevirksomhet og også har sagt at han er skeptisk til klimaavtalen fra Paris.

Andre vinnerbransjer Financial Times trekker frem er de som utvinner og produserer materialer til bygging av infrastruktur, som stål, kobber og sement, fordi Trump har lovet å satse på mer og bedre offentlig infrastruktur. Det samme gjelder forsvarsidustrien, fordi Trump har lovet mer satsing på forsvaret, og virksomheter som det offentlige outsourcer arbeid til, fordi Trump blant annet har sagt at andre enn det offentlige kan drive føderale fengsler og andre oppgaver.

Men det er også flere tapere. Bilindustrien, både bilprodusenter og ulike andre bedrifter i verdikjeden har opplevd nedgang i aksjekursen, og vil i følge FT tape på Trumps politikk. Både fordi mange av de amerikanske produsentene har fabrikkene sine i Mexico, men også fordi en generell nedkjøling av økonomien på grunn av mindre handel vil ramme bilsalget. Fornybar energi er også en sektor der Trump har hatt lite pent å si om offentlige insentiver og subsider, og der aksjekursene jevnt over har falt flere prosent.

Financial Times peker også på at mange innenfor flytrafikk og shipping kan oppleve vanskeligere tider som et resultat av mer proteksjonisme og redusert handel. Her mener de at bildet vil bære blandet, men at de som driver innenfor global handel og transport, som containerrederier, kan oppleve nedgang i aktiviteten. Innenfor bank og forsikring vil det være blandet. Også disse vil tape på redusert økonomisk aktivitet i verden. På den annen side har de et håp om at det kan bli mindre strenge myndighetsreguleringer enn under en president Clinton.

Og sist men ikke minst peker Financial Times på noen negative effekter som kan komme for teknologi, telecom og media, som både er globale i rekkevidde og er avhengige både av grensekryssende handel og av å ha tilgang på kompetent arbeidskraft fra hele verden. Trump har også varslet at han ser skeptisk til en fusjon mellom AT&T og Time Warner, noe som kan tolkes som et varsel om mer offentlig innblanding. På den annen side er det også her et håp om at et Trump-regime betyr færre og ikke flere reguleringer.

Og det siste illustrerer også noe av poenget: På mange områder vet vi foreløpig ikke hvordan politikken vil se ut, og om det blir gjort endringer. På enkelte områder har Trump gitt klart uttrykk for at han ønsker politiske endringer som noen vil tjene på og andre vil tape på, men på mange områder må vi bare vente og se hvordan nokså generelle utsagn i en valgkamp blir omgjort til konkret politikk.