mandag 21. november 2016

Nytt register skal avsløre juks

For å gjøre det lettere å ikke bruke malere, elektriker, murere og tømrere som bryter loven skal vi opprette et nytt digitalt seriøsitetsregister. Der kan bedrifter, kommuner og innbyggere sjekke om håndverkeren du skal inngå en avtale med er registrert og betaler skatt. Registeret vi bruke opplysninger fra Skatteetaten og Brønnøysundregistrene og kan bli et viktig bidrag i arbeidet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og svart arbeid.

Byggenæringen har bedt om tiltak for å få vekk kriminelle fra bransjen og kommet med forslag om å gi folk bedre oversikt over hvem i bransjen som er seriøse. De er veldig fornøyd med dette nye tiltaket for å bekjempe arbeidslivskriminalitetn. I følge Byggenæringens landsforening var det en gledens dag da tiltaket ble presentert for noen dager siden:

"– I dag har vi få tiltak som bidrar til å stoppe den negative utviklingen. Det ønsket byggenæringen å gjøre noe med da vi arbeidet frem rapporten «Enkelt å være seriøs» på bestilling fra kommunal- og moderniseringsdepartementet tilbake i 2014. – Da vi la frem vårt forslag var vi tydelige på at forslaget om "modul 2"som nå omdøpes til seriøsitetsregistret er en av de viktigste tiltakene mot svart arbeid. Utvalget bak rapporten har påpekt at om ny sentral godkjenning skal virke etter sin hensikt må helheten komme på plass, sier Per Jæger som ledet arbeidet med rapporten."

Nå er det vanskelig å si helt nøyaktig hvor store verdier som blir unndratt beskatning og hvor mye de seriøse bedriftene taper på at noen jukser. Hvert år pusses det opp 500 000 boliger i Norge og tall fra en undersøkelse FAFO gjorde i 2014 tyder på at store summer i byggebransjen unndras beskatning. 27 prosent av norske bedriftsledere som deltok i undersøkelsen svarte at det ikke er uvanlig at deler av et oppdrag tas svart. 20 prosent svarte at det ikke er uvanlig at hele oppdraget tas svart. Derfor kan det nye seriøsitetsregisteret bli et viktig verktøy for å gjøre det enkelt å være seriøs.