tirsdag 15. november 2016

Rekordtall for boligbygging

I midten av august blogget jeg om at antall igangsettingstilltatelser for nye boliger var høyere enn noen gang siden år 2000. Det viser seg at dette ikke bare var en tilfeldig topp. De nye oktober-tallene fra Boligprodusentene viser at det aldri i de årene de har laget sin statiskk har vært målt så høye igangsettingstall som i oktober. Dagens Næringsliv skriver:

"Igangsettingen av nye boliger lå 26 prosent over samme måned i fjor, mens nyboligsalget ligger to prosent under fjorårets tall, ifølge ferske tall fra Boligprodusentene. Det er de beste tallene som er målt for igangsetting av nye boliger i en oktober måned siden målingene begynte i 2010. - Disse tallene viser at vi har veldig god igangsetting, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene til DN etter å ha lagt frem rapporten. Han uttrykker bekymring for den høye prisveksten på boliger særlig i Oslo, og mener løsningen på dette er å gjøre flere tomter ledige i hovedstaden."

Med tall som dette er det erfaringsmessig en del svingninger fra måned til måned, men som sitatet over viser så er vi inne i en god trend. Pressemeldingen fra Boligprodusentene bekrefter også at vi er inne i en positiv utvikling. Og så minner de også om at igangsettingstillatelser ikke er det samme som boligsalg, men at vi også her er inne i en god utvikling, I pressemeldingen skriver Boligprodusentene at:

"- Salget hittil i år er opp 13 % fra et historisk godt fjorårsnivå. Leilighetsmarkedet ligger akkumulert 26 % over fjoråret, mens enebolig- og småhusmarkedet ligger 1 % under, sier Jæger. Salget har nå hatt en vekst helt siden juni 2014 når vi ser på 12 måneders endringen. Endringen fra foregående 12 måneder er på 14 %."

I samme pressemelding fra Boligprodusentene får også regjeringen skryt for å etablere et seriøsitetsregister for å gjøre det lettere for å gjøre det lettere for folk å undersøke at håndverkere har papirene sine i orden og betaler skatt. Det er en så viktig sak at jeg må komme tilbake til den i et nytt innlegg her på bloggen om ikke så veldig lenge.