torsdag 3. november 2016

Flere offentlige data på nett

At data som er samlet inn av offentlige myndigheter blir tilgjengeliggjort på internett i åpne og maskinlesbare formater er bra for demokratiet og åpenheten i samfunnet vårt, men det er også god næringspolitikk. Ofte er gründere og næringsliv lagt bedre egnet enn staten til å sette sammen dataene på spennende måter og utvikle nye og innovative tjenester. Når mange innovatører slippes løs kan det også skje at noen er muligheter ingen andre ser.

Derfor er det regjeringens mål at data fra stat og kommune, der det ikke er personvern- og sikkerhetshensyn som hindrer det, skal åpnes opp. Og i en pressemelding på KMDs nettside for et par dager siden kan vi lese at det nå går rett vei. Mange flere datasett er nå tilgjengelige:

"Tall fra Difi viser at det er registrert 6700 nye datasett på data.norge.no så langt i 2016. Ved årsskiftet var det registrert 1650 datasett. Den store økningen skyldes først og fremst SSBs åpning av Statistikkbanken i mai. Andre aktører som bidrar til økt tilgjengelighet er Kulturrådet, Riksantikvaren, Riksarkivet, DFØ, Stavanger kommune – og nå sist Kartverket."

KMD har en pådriverrolle overfor de andre departementene og sektorene når det gjelder å få åpnet opp og tilgjengeliggjort data som egner seg for offentliggjøring. Her har vi prioritert fem områder: Geodata, kulturdata, forskningsdata, transportdata og data om offentlige utgifter. Alt dette er data som mange andre enn myndighetene har nytte av å få tilgang til og som kan verdifulle for noen som vil forsøke å utvikle innovative tjenester.

Ukens gladnyhet om åpne data er at når Norge nå skal laserskannes fra fly, slik at vi får til 230 000 kvadratkilometer Norge i 3D, så vil denne høyde- og terrengmodellen være åpen og tilgjengelig for alle, både kommuner, statlige etater, bedrifter og privatpersoner:. 

– På det store datatreffet "Hack4no" kunne jeg fortelle at staten frigir alle høydedata som blir samlet inn når hele landet nå laserskannes fra fly. Disse dataene kan brukes til veldig mye forskjellig. Her er det bare fantasien som setter grenser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.