tirsdag 8. november 2016

Designdrevet innovasjon i helse

I beskrivelsen av hva Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) er på nettsidene til Norsk Design og Arkitektursenter står det at:

"- Designeren skal ikke komme inn på slutten for å pynte på fargene, men bidra til et produkt eller en tjeneste som er tilpasset brukerens faktiske behov".

Det er en virkelig flott målsetting. Hva hvis vi også kunne designe offentlige tjenester slik at det ikke er virksomhetens organisasjonskart eller teknologiene vi skal bruke som bestemmer hvordan tjenestene skal se ut, men brukerens faktiske behov? Vel, det er akkurat det vi gjør når vi i KMD tildeler midler til prosjekter i offentlig sektor som skal fjerne tidstyver, øke tjenestekvaliteten og sette brukeren i sentrum ved hjelp av designkompetanse. Noen ganger kan ganske små penger gi veldig stor effekt.

Mandag var det et seminar som blant annet oppsummerte erfaringene fra tre prosjekter som har brukt designmetodikk til å skape en enklere hverdag. Her er det en lenke til informasjon om seminaret, om DIP-programmet, inkludert en mer utfyllende rapport om de tre prosjektene som er gjennomført i helse- og omsorgssektoren, ved Oslo Universitetssykehus, Rokilde sykehjem og Sykehuset Østfold. Og i tillegg er det laget en fin video som beskriver de tre prosjektene: