onsdag 16. november 2016

Stor e-helsekonferanse i Oslo

Det var vel Kreftforeningens Anne Lise Ryel som i sitt innlegg kommenterte at en konferansen som markedsfører seg som EHiN - FH 2016 muligens kan jobbe litt med klarspråk, men bortsett fra det var det en stor opplevelse å få delta som en av talerne på den store e-helsekonferansen i Oslo Spektrum i dag, med omkring 1000 deltagere.

Forkortelsen står vel for E-health in Norway - Future Health 2016. På engelsk fordi konferansen har blitt veldig stor og fått med seg mange internasjonale foredragsholdere og deltagere. Det var også en utstillingsdel der store og små private teknologileverandører, organisasjoner og offentlige virksomheter presenterte seg, slik det skal være når målet er å dele ideer og erfaringer og legge grunnlaget for et bedre samarbeid mellom offentlig og privat sektor.

Ser man på programmet ser man at e-helse, i flere ulike betydninger av begrepet, har gått fra å være noe entusiastene for noen år siden snakket om at var på vei, og noe man drev med i enkelte andre land, til noe som er blitt en høyst reell virkelighet i helsesektoren i dag. Men vi har mye jobb foran oss dersom vi skal få utnyttet alle mulighetene som ligger der. Og fordi det stadig skjer en teknologiutvikling og det stadig skje innovasjon, er det en stor utfordring å får med seg det som skjer og bygge kompetansen som er nødvendig for å kunne gjennomføre krevende endringer.

Konferansen handlet naturligvis om svært aktuelle temaer som erfaringer med velferdsteknologi i kommunene, arbeidet med "en pasient - en journal" og hvordan vi setter brukeren i sentrum i helsesektoren, men også om temaer som gevinstrealisering i it-prosjekter, helsapper på mobilen, telemedisin, genetikk, sikkerhet og personvern. Og mye annet spennende.

Det er bare å konstatere at e-helse er i ferd med å bli en stor og viktig del av helse- og omsorgssektoren, som også får stadig større politisk oppmerksomhet. Og møteplasser som Future Health 2016 er viktige på et område der vi har behov for å lære av hverandre, både internt i Norge og fra andre land. Det er bare å gratulere arrangørene med et godt gjennomført arrangement med mange viktige temaer..