søndag 30. august 2015

To av tre listetopper vil ha færre kommuner

Trykk på bildet for å forstørre
Vi får stadig høre fra opposisjonspolitikere på Stortinget og fra enkelte medier at kommunereformen er et sentraliseringsprosjekt, kokt sammen av Jan Tore Sanner og regjeringen. Et prosjekt som skal tres nedover hodene på kommunene, men som har liten støtte blant de lokalpolitikerne som skal styre kommunene fremover. En ny undersøkelse viser at en slik negativ fremstilling av holdningen til kommunereform lokalt er svært langt fra sannheten.

Den beste måten å få svar på hva de folkevalgte kommunepolitikerne mener om saken er å spørre dem. Derfor har Dagens Næringsliv nettopp spurt alle listetoppene i landet, fra alle partier og i samtlige kommuner, hva de mener om antall kommuner i Norge. Det er altså ikke en meningsmåling, der noen utvalgte er spurt, men en undersøkelse der alle listetopper har blitt kontaktet og det store flertallet, i alt 2676 personer har svart.

Undersøkelsen er helt entydig. 64 prosent av ordførerkandidatene og listetoppene mener det bør være færre kommuner i Norge enn i dag. Bare 29 prosent mener antallet er passe. Og det man da må huske er at de små partiene som er gjerne er litt mer negative til sammenslåinger enn de store blir kraftig overrepresentert i undersøkelsen sammenlignet med det antallet kommunestyrerepresentanter og den innflytelsen de faktisk får etter valget. Men likevel er det 2 av 3 som vil ha færre kommuner i Norge. I Høyre mener 96 prosent av listetoppene dette, i FrP 93 prosent, i Venstre 86 prosent, i KrF 82 prosent og i Arbeiderpartiet 64 prosent. Det betyr at disse partienes stortingsgrupper er på svært trygg grunn når de har tatt til orde for færre kommuner. Også i MDG mener 45 prosent at listetoppene at Norge har for mange kommuner. Bare SP og SV skiller seg ut ved at et flertall av listetoppene vil beholde ting slik de er i dag.

Så vil naturligvis en innvendig mot dette være at det er lettere å si at man vil ha færre kommuner generelt i Norge enn å slå sammen sin egen kommune med en nabokommune. Men det har også denne undersøkelsen spurt om. Alle som har svart at de mener Norge har for mange kommuner har også blitt spurt om holdningen til sammenslåing av egen kommune. Og det vi ser er at det store flertallet også er positive til å slå sammen egen kommune med en eller flere nabokommuner. Det gjelder 83 prosent av FrPs listetopper, 83 prosent av Venstres, 76 prosent av Høyres, 74 prosent av KrFs og 60 prosent av Arbeiderpartiets listetopper.

Dette kan være nyttige tall å ha i bakhodet neste gang noen påstår at regjeringen tvinger igjennom en reform kommunene ikke vil ha. Sannheten er at lokalpolitikere og listetopper fra stort sett alle partier ser behovet for en kommuneform i Norge fordi en slik reform er overmoden. Den er nødvendig for å styrke fagkompetansemiljøene i kommunene. Den er nødvendig for å styrke lokaldemokratiet og unngå outsourcing av enda flere oppgaver til interkommunale selskaper. Og den er nødvendig for å bringe Norges administrative grenser mer i samsvar med de bo- og arbeidsregionene folk forholder seg til i hverdagen.