søndag 9. august 2015

Kommunereform fordi det er nødvendig

I et intervju i mandagens Aftenposten minner statsminister Erna Solberg om at vi ikke har satt i gang en stor prosess for å få større og sterkere kommuner som er mer tilpasset dagens og fremtidens utfordringer for moro skyld . Vi gjør det fordi det er nødvendig dersom vi skal ha den nødvendige kompetansen og kapasiteten i kommunene til å å levere gode tjenester, nødvendig for å få administrative grenser som er tilpasset dagens bo- og reisemønstre og nødvendig dersom vi skal styrke lokaldemokratiet i stedet for å outsource stadig flere velferdsoppgaver til styrer i interkommunale selskaper.

Forrige gang Norge gjennomførte en stor kommunereform var på 1950- og 60-tallet, da antall kommuner ble redusert fra omkring 750 til omkring 450. Dengang var den store oppgaven som krevde mer kompetanse og en bedre organisering overgangen til 9-årig grunnskole. Da skjedde reform som et resultat av et utredningsarbeid og etter en diskusjon i Stortinget som samlet et bredt flertall. Siden 60-tallet har det skjedd enorme endringer i Norge og ikke minst i kommunenes ansvar og oppgaver. Erna Solberg beskriver hvorfor det er behov for en ny reform og hvordan store reformer i Norge tradisjonelt har samlet partier på tvers om blokkgrensene. Er man enige i sak lager man ikke unødvendige snublesteiner i prosessen. Statsministeren sier til Aftenposten at:

"Hun mener at Pedersen og resten av Aps stortingsgruppe er valgt på et program som har sterkere formuleringer om behovet for kommunereform enn Høyres program. Og hun mener at Regjeringen har kommet Ap i møte på mange områder som var viktig for partiet. - Jeg har fortsatt stor tillit til at Ap egentlig ønsker seg denne kommunereformen og mener den er viktig, det er i hvert fall det Ap jeg har kjent i alle de årene jeg har vært politisk aktiv.Derfor mener hun at Arbeiderpartiets ledelse må slutte å snakke om prosessen, og i stedet bidra til å snakke om behovet for sterkere kommuner."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar