onsdag 19. august 2015

Ordførere vil ha færre kommuner

Som jeg har skrevet om her på bloggen før kommer det stadig vekk gode meningsmålinger om oppslutningen om kommunereformen. Befolkningen vil ha færre og større kommuner, lokalpolitikerne vil ha færre og større kommuner, rådmennene vil ha færre og større kommuner og ordførerne vil ha færre og større kommuner.

De som hørte NRK radio i på morgenen i dag fikk med seg at NRK har laget en helt ny undersøkelse av hva ordførerne mener om noen sentrale spørsmål i tilknytning til kommunereform. På NRKs nettsider kan vi lese følgende oppsummering av disse resultatene:

"49 prosent av de 300 ordførerne som har svart på spørsmålet åpner for tvang. Det er mer enn andelen som sier ubetinget nei, altså 47 prosent. 56 av ordførerne som åpner for tvang er høyreordførere, mens 54 representerer Arbeiderpartiet. Resten fordeler seg på lokale lister og de andre partiene. Samtidig sier mer enn seks av ti ordførere at det bør være færre kommuner i deres eget hjemfylke enn tilfellet er i dag, og godt over én tredel sier at deres kommune bør slå seg sammen med en annen kommune."

Dette er jo veldig gode tall. At omtrent to tredeler av ordførerne sier at det bør være færre kommuner i deres eget fylke enn i dag er et meget godt utgangspunkt. Det skaper gode betingelser for å drive frem prosessen lokalt, særlig når vi vet at velgerne de fleste steder også ser behovet for endringer. Og når det dukker opp noen skjær i sjøen, for eksempel i form av at en kommune blokkerer en sammenslåing som løser en større regional utfordring, svarer halvparten av de 300 spurte ordførerne at de mener det er riktig at Stortinget griper inn. Det er et syn som er i tråd med det både regjeringspartiene, Venstre, KrF og Arbeiderpartiet, det vil si et bredt flertall i Stortinget, har gitt uttrykk for både i Stortinget i vår og nå i valgkampen.