onsdag 12. august 2015

Insight 2015

I midten av september skal jeg delta i en paneldebatt på konferansen Insight 2015 om hvordan IKT kan være en pådriver for økonomisk vekst og økt produktivitet. Dette er særlig viktige spørsmål i et høykostland som Norge der vi må ligge i forkant når det gjelder å ta i bruk teknologi og smartere måter å jobbe på. Ellers vil vi tape i konkurransen med andre land.

Jeg skal naturlig nok snakke mest om hvordan IKT kan bidra til å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. I forbindelse med konferansen har jeg bidratt i denne lille videoen som ble lagt ut på nettet i dag:Konferansen som nå heter Insight 2015 og tidligere het IT-Tinget er et arrangement med en lang historikk og en god møteplass for it-bransjen og kunder i både privat og offentlig sektor. Jeg har vært der som innleder flere ganger før, men dette er første gangen jeg skal være med som statssekretær i KMD.