tirsdag 11. august 2015

Eksotiske spørsmål i valgomater

Hva er det som avgjør hva vi stemmer ved valg? Jeg tenker at det for mange av oss handler om en kombinasjon av i hvert fall tre ting: Vi er for det første opptatt av hva slag hovedretning et parti vil at samfunnet skal gå i og hva slags verdier det står for. Er det for eksempel for å utvide rommet for privat initiativ, eller vil det innsnevre individuell handlefrihet?

For det andre er det viktig hva slags kandidater partiet vi ha i viktige folkevalgte verv. I år er det kommunevalg og siden vi lever i et representativt demokrati, og et partiprogram ikke har svar på alle spørsmål, er det viktig å kunne stemme på kandidater til ordførerverv og kommunestyrverv som inngir troverdighet og tillit og vet hva de vil vektlegge når de tar viktige beslutninger på vegne av samfunnet.

Også handler det for det tredje om hva partiene mener om saker vi er opptatt av. Det er neppe mange som er enig med et parti i absolutt alle saker, men det er mye mer naturlig å stemme på et parti man er enig med i flertallet av saker, i hvert fall de man selv oppfatter som viktigst. Det er her valgomatene kommer inn i bildet. Det er nettbaserte verktøy der vi blir bedt om å svare på en hel serie politiske spørsmål på ulike saksområder, og gjerne også bedt om å si hvor viktig vi mener saken er, så holder valgomaten orden på hva de forskjellige partiene mener i disse sakene og kan fortelle hvilket parti vi er mest enige med.

Både lokalaviser og riksaviser har begynt å lansere sine nye valgomater for kommunevalget, Nå kan man kanskje si at siden det er et lokalvalg så burde alle spørsmålene der handle om lokale saker, men erfaringsmessig er den nok slik at velgerne ikke alltid skiller så klart mellom hva som er kommunens ansvar og hva som er statens ansvar. Dessuten er ofte noen av de nasjonale sakene bedre egnet til å skille partiene ideologisk, for eksempel i den økonomiske politikken, i skolepolitikken eller i innvandringspolitikken, så jeg tror det kan være en god ting med en blanding av lokale og nasjonale temaer i slike valgomater.

Hittil har jeg prøvd både TV2s partitest og Aftenpostens valgomater (begge anbefalte meg å stemme Høyre). TV2 har partitester for Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Kristiansand i tillegg til den nasjonale. Aftenposten har en for Oslo i tillegg til den nasjonale valgomaten.. Og de nasjonale valgomatene er naturligvis fulle av spørsmål som ikke avgjøres av kommunestyrer, men jeg synes likevel disse testene har mange gode spørsmål og er gode til å finne viktige saker som skiller partiene. For å være gode må disse valgomatene også passe på å være nøytrale i spørsmålsstillingen slik at de ikke favoriserer et bestemt politisk syn i måten spørsmålet blir stilt.

Men de har noen mer eksotiske sider også, for eksempel i form av spørsmål som ikke er direkte dagsaktuelle, for å si det forsiktig. Mot slutten av Aftenpostens valgomat, spørsmål 39 av 40, kommer det plutselig et spørsmål om man er enig i denne påstanden:

"Det haster å avvikle kapitalismen som økonomisk system"

Og i den videre beskrivelsen Aftenposten gir dette spørsmålet, heter det:

"I Norge har vi blandingsøkonomi: Private eier fabrikker, kjøpesentre, skog m.m., men også stat og kommune eier økonomisk virksomhet. I vår blandingsøkonomi har vi typiske elementer av det man kan kalle kapitalisme: privat eiendomsrett, opphopning av kapital hos noen som eier andres arbeidsplasser. Noen mener kapitalistene og arbeiderklassen alltid har motstridende interesser og at kapitalismen bør avskaffes. Andre ser ikke på kapitalisme som et problem eller noe stort problem."

Det er jo ganske eksotisk sagt, En formulering der man tydeligvis har anstrengt seg til det ytterste for å la være å minne leserne om at andre økonomiske systemer enn kapitalisme, som for eksempel sosialisme, har medført enormt negative konsekvenser for befolkningen. Dette handler vel egentlig om å finne noe som kan hjelpe velgere til å skille partiene på ytterste venstre fløy, som SV og Rødt. Og selv blant deres velgere er det neppe særlig mange som egentlig synes det er en god ide at kapitalismen avskaffes, for det er høyst uklart hva alternativet skal være. Men Aftenpostens valgomat er raus og sørger for at selv marginale og eksotiske standpunkter får være med