lørdag 7. mars 2015

Flertall i Valdres for stor kommune

Over hele landet pågår det diskusjoner om hva som er riktig kommunestruktur og hvordan man skal levere minst like gode tjenester til innbyggerne i fremtiden. Det vil kreve fagmiljøer som er solide og arbeidsmiljøer som er attraktive og i stand til å trekke til seg den kompetansen man trenger.

Noen advarte oss mot å gå løs på denne debatten og mente at det ville bli for mange nabokrangler og for mye motstand, spesielt i små kommuner. Mitt inntrykk er et helt annet. Folk ser behovet for å ta beslutninger og gjøre endringer som gjør at vi står bedre rustet for fremtiden.

Et godt eksempel på dette fant jeg i Avisa Valdres i dag. De har en nettavstemning på forsiden av nettavisen om hva beflolkningen foretrekker i Valders: en stor kommune, to kommuner eller å fortsette med dagens seks kommuner. I dagens papiravis kan si lese at 56 prosent er tilhengere av en kommune. Bare 28 prosent er mot å gjøre endringer.

Valdres ligger i Oppland fylke og består som sagt i dag av seks kommuner. Til sammen er det like under 18 000 mennesker der. Fra nord til sør finner vi Vang kommune med 1619 innbyggere, Øystre Slidre med 3200, Vestre Slidre med 2180, Nord Aurdal som er størst med 6466 innbyggere og også inkluderer regionsenteret Fagernes som har 1770 innbyggere og ble gitt bystatus av kommunen i 2007. Neste og minste kommune er Etnedal med 1402 innbyggere og lengst sør ligger Sør Aurdal med 3094 innbyggere.

Lese mer om hvordan kommunestrukturen her ser ut nå, og beregne hvordan det blir fremover med ulike sammenslåinger kan man gjøre på nykommune.no. Som man ser vil det samlede folketallet være forholdsvis stabilt i årene som kommer (svak vekst til 2040 i midtalternativet). Det som endrer seg mye er alderssammensetningen. I dag er det 3,3 yrkesaktive pr person over 67 år i Valdres. I 2040 er det bare 2 yrkesaktive for hver person over 67 år.