onsdag 11. mars 2015

Hvorfor jenter gjør det bedre på skolen

OECD har laget en ny rapport som sammenligner resultatene til 15-årige jenter og gutter i mange land innenfor lesing, matematikk og naturfag. Det viktigste funnet er at jenter totalt sett gjør det bedre på skolen enn gutter, og at det særlig er blant de som sliter med skolefagene at forskjellen er stor. The Economist har laget en kort video som oppsummerer de viktigste årsakene til forskjellene:Kort fortalt er dette de tre viktigste forklaringene på at jenter gjør det bedre på skolen enn gutter: For det første leser jenter mer enn gutter. De leser for eksempel flere bøker. Fordi læring av andre fag påvirkes av hvor god man er til å lese påvirker dette guttenes resultater i negativ retning. For det andre bruker jenter mer tid på lekser enn gutter. En time mer i uken. Tidsbruksundersøkelser viser at gutter bruker mer tid på spilling av online dataspill, noe som ikke har en like positiv effekt på skoleresultater.

Og for det tredje spiller forventninger og press fra omgivelsene inn. Gutter forventes å være mer urolige i klassen, noe som i følge The Economist kan resultere i en selvoppfyllene forventning:

"Third, peer pressure plays a role. A lot of boys decide early on that they are just too cool for school which means they’re more likely to be rowdy in class. Teachers mark them down for this. In anonymous tests, boys perform better. In fact, the gender gap in reading drops by a third when teachers don’t know the gender of the pupil they are marking."

Det positive ved alle disse tre forklaringene er at det er mulig å gjøre noe med dem. En ting som i følge undersøkelsen hjelper veldig er gode skoler. På stedene der det er virkelig gode skoler er det slik at guttene er like gode til å lese som jentene og jentene gjør det minst like bra i matematikk som guttene.