mandag 9. mars 2015

Enklere å bygge på egen eiendom

NRK om nye byggesaksregler
Fra 1. juli 2015 kommer det nye byggesaksregler som gjør at man har lov til å gjøre mer på egen eiendom uten å søke om tillatelse fra kommunen først. NRK har på nettsiden "Snart kan du bygge uten å spørre naboen om lov" lagt inn en video som forklarer akkurat hva det er som blir enklere enn før. Det er også informasjon om dette på Kommunal- og moderniseringsdepartemets nettsider, der hovedendringene blir oppsummert slik:

"Med de nye reglene kan du blant annet bygge følgende uten å søke, så lenge det følger regelverket:

- Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil 50 m2 kan bygges inntil 1 meter fra nabogrensen.

- Tilbygg på maksimalt 15 m2, for eksempel balkong , åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod, inntil 4 meter eller mer fra nabogrensen.
- Mindre bygg som eksempelvis mindre levegger, forstøttningsmur, mindre fylling, planering av terreng, intern vei og biloppstillingsplasser for tomtens bruk kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen."

En annen viktig konsekvens for folk som vil bygge på egen eiendom er at dette også betyr at man slipper å betale det som noen steder er flere tusen kroner i gebyr for behandling av disse sakene man ikke lenger behøver å søke om. Uten saksbehandling blir det heller ikke noe saksbehandlingsgebyr. Til gjengjeld vil kommunene slippe å bruke mye ressurser på slike mindre byggesaker. Disse sakene utgjør i dag ca. 20 prosent av kommunenes byggesaker. Samtidig blir det i andre og litt større byggesaker, der man fortsatt må søke om tillatelse, strammet inn på tidsfrister og på muligheten til å ta omkamper der saker er avgjort tidligere.

Endringene i byggsaksreglene er del av regjeringens arbeid for å fornye, forenkle og forbedre offentlige sektor. Forenklinger i byggregelverket i Plan- og bygningsloven er en viktig del av arbeidet for en enklere hverdag. Forenklingene i selve loven ble vedtatt i Stortinget i juni 2014. Etter dette har ny byggesaksforskrift vært ute på høring og innspillene som kom der har bidratt til at det nå er besluttet nye regler som gjelder fra 1. juli. Helt konkret om hvilke nye bestemmelser som trer i kraft fra 1. juli kan man lese om i notatet "Enklere å bygge på egen eiendom" som ligger på regjeringens nettsider.