tirsdag 10. mars 2015

Nest største nasjonalitet

Det interessante Europa-kartet til venstre er fra nettstedet med det imponerende navnet "Brilliant Maps - making sense of the world one map at a time". Når flaggene over landene ikke er de vi er vant til å se er det fordi flagget viser hvor den nest største nasjonaliteten i hvert enkelt land kommer fra.

Som vi ser kommer den nest største nasjonaliteten i Norge fra Polen. Det samme gjelder også i Island, Irland og Litauen. Her er det viktig å nevne at nasjonalitet i denne sammenheng ikke betyr statsborgerskap, men landet den største gruppen er født i. Noe som gjør at det ikke er polakker som er nest største nasjonalitet i Storbritannia, selv om de er største gruppe utenlandske statsborgere, og heller ikke irer slik det var frem til 2011, men det er personer født i India som utgjør neste største nasjonalitet i UK.

Tyrkere utgjør den nest største nasjonaliteten i Danmark, Tyskland, Nederland, Østerrike og Bulgaria. Russere er den nest største nasjonaliteten i Estland, Latvia, Hviterussland og Ukraina, mens ukrainere er den nest største nasjonaliteten i Russland, Tsjekkia og Moldova. Rumenere er den nest største nasjonaliteten i Spania, Italia og Ungarn, Serbere er den nest største gruppen i Slovenia, Kroatia, Bosnia og Montenegro, mens ungarere er den nest største gruppen i Romania, Serbia og Slovakia.

Jeg nevnte at England skiller seg ut ved at indere er nest største nasjonalitet. Det er vel samme type historiske bånd som gjør at brasilianere er nest største nasjonalitet i Portugal og folk født i Algerie er nest største nasjonalitet i Frankrike. At portugisere er nest største nasjonalitet i Luxemburg har derimot mer med et spesielt arbeidsmarked å gjøre enn med historiske bånd.

Det er verdt å merke seg at det er en viktig inkonsistens i dette kartet. Mens nasjonaliteter som ikke kommer fra suverene stater ellers er utelatt, som skotter, walisere og baskere, er kurdere utpekt til nest største nasjonalitet i Tyrkia, Det stemmer naturligvis at det er mange kurdere i Tyrkia, men det stemmer ikke at de er nest største nasjonalitet dersom man holder seg til den tellemåten som ellers er brukt, og der det er antall personer født i et annet land som avgjør hva som er den nest største nasjonaliteten.