onsdag 4. mars 2015

En ny måte å måle avisopplag

Når Mediebedriftens Landsforening hvert år i februar har lagt frem de nye opplagstallene for alle landets papiraviser, har det vært en god anledning til å reflektere over at verden blir mer digital og mindre papirbasert. Og over at avisene selv har vært innovative når det gjelder å pakke inn dårlige nyheter om seg selv.

Allerede i 2009 nevnte jeg denne målingen i en bloggpost om "the iPod moment".  Jeg skrev om om "Papir opp, digital ned" i februar 2012 Og om at "Papiravisene faller videre" i februar 2013. Ytterligere fall for papiraviser kunne sikkert vært overskriften i år også, men i år har MBL forandret målemetoden sin, slik at det ikke lenger er mulig å sammenligne med tallene for tidligere år. Noen vil sikkert si at dette er gjort for å tåkelegge ytterligere nedgang i papiravisopplaget. Jeg tror det er ganske lurt og fremtidsrettet.

Jeg tenker at det er positivt at de nå legger frem tall som erkjenner at det å måle papiravistall isolert ikke gir noen mening når mange av avisene både selger rene digitale abonnementer og abonnementspakker som kombinerer en papiravis og en digital tjeneste. Det er et mangfold av ulike digitale pakker der man i noen pakke kan få tilgang til avis på papir, på pc, på nettbrett og på mobil, i noen tilfeller med litt variasjon i hva innholdet er på de ulike plattformene. Den nye måten å regne på har tydeligvis vært så komplisert å bli enig om at slippet av nye opplagstall ble utsatt fra februar til mars men de ble etterhvert enige om hva slags kategorier som inngår i det nye år null for avisopplag.

Som Dagens Næringsliv skriver betyr den nye måten å telle på at noen blir større og noen blir mindre enn enn de var med den gamle tellemåten. Aftenposten vokser, mens VG blir mindre. MBL har dessuten blitt enige om en tellemåte som ikke inkluderer VGs 50 000 betalende abonnenter på VG+ og tilsvarende produkter fordi disse ikke inneholder det samme som papiravisen og visstnok må holdes utenfor fordi de ikke skal inngå i beregningsgrunnlaget for pressestøtte der bare digitale kopier av papiravisen kan telles. Nå virker det ikke som VG er så bekymret for det. De vet jo selv hva de har av lesere både på VG+ og på den gratis nettavisen, som heller ikke inngår i opplagstallene.

Men hvordan var egentlig utviklingen i papiravisopplaget i 2014? Det er jo ikke veldig lett å se når 2014 blir definert som et nytt år null og det ikke er lagt frem noen sammenligninger med tidligere år. Fagbladet Journalisten har imidlertid gått litt dypere inn i totaltallene og sier dette om utviklingen for de ulike avistypene:

"Papiravisens lesertall er til gjengjeld sammenlignbare. Ifølge presentasjonen tirsdag gikk alle tre aviskategoriene tilbake. De største med 12 prosent, nisjeavisene med 4 prosent og lokalavisene med 9,9 prosent."

Dette er en minst like stor nedgang som tidligere år og understreker ytterligere hvor viktig det er å lykkes med gode løsninger for å selge produktet digitalt. En modernisert tellemåte, som tar med digitalt abonnementsalg, er et uttrykk for at det er bred enighet om akkurat det.