mandag 15. juli 2013

De norske eksportfylkene

Statistisk Sentralbyrå publiserte ny statistikk i dag om norsk eksport, import og handelsbalanse. Den viser, akkurat som ventet, at Norge har et stort eksportoverskudd med olje og gass, men et stort underskudd, på omtrent 10 milliarder kroner i måneden, uten olje og gass. Og noe av det bekymringsfulle er at oljeeksporten er på vei ned.

Norsk eksport uten olje og gass kalles gjerne norsk fastlandseksport. En av tabellene SSB har laget viser hvordan denne fastlandseksporten på totalt 181 milliarder kroner første halvår er fordelt mellom produksjonsfylkene i Norge. På suveren førsteplass finner vi Hordaland med en vareeksport første halvår på 33 milliarder kroner. På andreplass er Rogaland med 18 milliarder og på tredjeplass Møre og Romsdal med 16 milliarder.

Ganske overraskende for mange er det sikkert at Vest Agder er på fjerdeplass med hele 13 milliarder i eksport første halvår. Det har med at Vest Agder har en boreteknologiklynge i sterk vekst i tillegg til mye prosessindustri, Enda mer overraskende er det kanskje at Vestfold hadde en vareeksport på 12 milliarder kroner, godt foran tradisjonelle industrifylker som Nordland med 10 milliarder, Telemark med 8 milliarder og Østfold med 6 milliarder.

Blant de minst eksporterende fylkene er Oslo med 3,1 milliarder og Akershus med 2,8 milliarder. Det til og med lavere enn både Sogn og Fjordane og Nord Trøndelag, fylker med betydelig lavere folketall. Da er det jo naturlig å spørre hvordan dette henger sammen at Oslo og Akershus topper SSBs statistikker over verdiskaping pr innbygger i Norge, men bare står for omkring tre prosent av Norges totale fastlandseksport på 181 milliarder første halvår?

Svaret er at det henger sammen. Det er imponerende at store deler av kyst-Norge har en så konkurransedyktig eksportindustri når en tenker på det høye kostnadsnivået i Norge. Samtidig er det viktig å huske på at det ikke bare er næringsliv som driver med vareproduksjon eller videreforedling av råvarer som skaper verdier. Tjenesteproduksjon er en stadig større del av næringlivet, blant annet de kunnskapsintensive tjenestene som også eksportindustrien, er avhengig av for å lykkes.

Salg av tjenester synes ikke i disse eksportstatistikkene fordi kunnskapstjenester ikke selges på samme måte som varer som produseres i Norge og eksporteres ut av landet. Kunnskapstjenester eksporteres når personer fra en norsk virksomhet reiser ut og gjennomfører et prosjekt i et annet land eller bedriften etablerer et kontor utenfor Norge.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar