onsdag 24. april 2013

Apples satsing på forskning

Apple er ikke et selskap som er veldig rause med detaljert informasjon om egen virksomhet. Det er for eksempel sparsomt med informasjon i årsrapportene om økonomiske data utover hovedtallene, for eksempel brutt ned på land eller produktkategori.

Men noen ganger er det slik at børsregler tvinger frem en offentliggjøring av ting som ellers ville vært ukjent. Slik er det med utgifter til forskning (R&D) som må rapporteres til US Securities and Exchange Commission. Apple Insider skriver:

"At its current pace, Apple should easily surpass $4 billion total in research and development expenses this fiscal year. In comparison, Apple spent a total of $3.4 billion on R&D in fiscal 2012. Apple's R&D expenses have continued to swell in the last few years. Last year alone, Apple's total R&D investment rose by 39 percent, or $953 million."

4 milliarder US dollar tilsvarer over 23 milliarder norske kroner, et tall som er sammenlignbart med forskningen i alt næringsliv i Norge til sammen. I følge de siste tallene utførte næringslivet i Norge forskning for 19,7 milliarder i 2011, mens det ble innkjøp FoU for 5,4 milliarder til næringslivet fra andre. Da fremstår Apples satsing som veldig stor. Og en vekst i forskningsinnsats på 39 prosent i 2012 og 33 prosent i 2013 er kraftige saker. Flere spekulerer i om det er en direkte sammenheng mellom veksten i forskningsinnsatsen og en strøm av produktlanseringer som er ventet. Apple Insider skriver:

"Apple Chief Executive Tim Cook fueled speculation when he said during his company's quarterly earnings conference call on Tuesday that there are "a lot more surprises in the works" at Apple. He also said that Apple was looking at offering devices in new product categories, as well as new services, in comments that were unusually candid for the normally tight-lipped operation."

Men det er også mulig å vurdere størrelsen på forskningsinnsatsen på litt andre måter. Apple er verdens største selskap målt i markedsverdi. De er i tillegg i en elektronikkbransje som bruker en høy andel av sin omsetning på forskning og utvikling. MIT Technology Review skriver om dette i en artikkel og minner om at selskaper som Google og Microsoft bruker en langt høyere andel av omsetningen og også mer penger i absolutte tall på forskning:

"Still, Apple’s philosophy of spending a relatively small percentage of its sales on R&D compared to the likes of Google and Microsoft has not changed, especially considering the unprecedented amount of cash Apple has on hand. (In this quarter, for example, it devoted only 2.5 percent of its revenue to R&D versus Google’s 13 percent.)"

I følge The 2012 EU Industrial R&D Investment Scoreboard er Toyota den bedriften i verden som har størst FoU-kostnader, med omkring 60 milliarder kroner. Rett bak, med omtrent samme beløp kommer Microsoft som har en FoU-intensitet på hele 13 prosent. Google bruker omkring 30 milliarder kroner i året på forskning, noe som også utgjør 13 prosent av omsetningen. Mens Apple før den siste økningen lå på 59. plass på listen over bedriftene med størst forskningsbudsjett i verden, med rundt 16 milliarder kroner, noe som tilsvarer litt over 2 prosent av selskapets omsetning.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar