mandag 15. april 2013

Opphavet til begrepet "scientist"

I dette korte foredraget hos TED forklarer vitenskapshistoriker og professor i filosofi Laura Snyder oss hvordan begrepet "scientist" (vitenskapsmann) ikke eksisterte før det ble brukt offentlig for første gang på et møte i 1833 i British Association for the Advancement of Science. Før dette ble vitenskapsmenn kalt "natural philosophers".Opphavet til denne begrepsforandringen lå i følge Snyder i "The Philosphical Breakfast Club" ved Cambridge University. Fra 1812 bestod denne klubben av Charles Babbage, William Whewell, John Herschel og Richard Jones, som var ledende på hver sine fagfelt (Babbage fant opp den første mekaniske kalkulatoren) og møttes regelmessig for å nyte mat, drikke og vitenskapelige diskusjoner.

De bidro til å introdusere fire nye prinsipper som fikk varig historisk betydning: 1) induktiv metode (generalisering ut fra vitenskapelige eksperimenter), 2) at vitenskapens resultater skulle gjøres tilgjengelig for hele samfunnet, 3) etableringen av nye vitenskapelige institusjoner der man kunne stille kritiske spørsmål og der også kvinner kunne delta og 4) ekstern finansiering av forskning som gjorde det mulig for andre enn de rikeste å være vitenskapsmenn.

Foredraget bygger på en bok Laura Snyder har skrevet som heter "The Philosophical Breakfast Club - Four Remarkable Friends who Transformed Science and Changed the World " og som går grundigere inn i dette interessante historiske og vitenskapshistoriske stoffet.