onsdag 17. april 2013

Kunnskapsbasert i Bergen

Jeg er styreleder i programstyret for Forny 2020, Forskningsrådets program for forskningsbasert nyskaping. Målet er å bidra, i veldig tidlig fase, til å bringe resultatene av offentlig finansiert forskning ved universiteter, institutter, høyskoler og helseforetak ut til markedet, i form av nye bedrifter eller lisenser.

For å sette oss i stand til å utføre styrejobben vår bedre prøver vi å legge noen av styremøtene dit disse kommersialiseringsaktivitetene foregår og der vi kan treffe noen av bedriftene som er i gang med den spennende og krevende reisen fra å være et forskningsresultat til å bli en gründerbedrift.

I dag var Bergen Teknologioverføring (BTO) er meget engasjert vertskap for en interessant runde til tre veldig ulike vekstbedrifter i Bergens-regionen. Første stopp var Tunicol, en bedrift som har fått store avisoppslag i Bergens Tidende i det siste og som skal omdanne sekkedyr, "havets ugress", til fiskefor til oppdrettsindustrien og kanskje til bioenergi. Det er store internasjonale markeder for dette dersom de får til en kostnadseffektiv produksjonsprosess Forskningsresultatene som gjør denne satsingen mulig kommer fra Universitetet i Bergen, Uni Research og KTH i Stockholm. Men det er fortsatt mye jobb igjen før bedriften er i markedet med et ferdig produkt.

Tunicol ligger i Øygarden kommune i Hordaland, omgitt av en verdensledende sjømatindustri og fiskeforindustri. Skulle noen være i tvil om det å være del av en verdensledende kunnskaps- og næringsklynge har noen betydning for innovasjon, vil jeg anbefale å ta en tur til sjømatklyngen i denne regionen. De har kompetanse på oppdrett av andre arter, de kjenner de relevante forskningsmiljøene i regionen og de har lang erfaring med kundedrevet innovasjon og samarbeid i klyngen, noe som gir helt spesielle forutsetninger for å få frem nye produkter og nye vekstbedrifter.

Og skulle noen fortsatt være i tvil om klynger betyr noe i norsk næringsliv er en tur til oljeklyngen i samme region å anbefale. Vi besøkte et godt eksempel på et nytt selskap som springer ut kunnskaps- og næringsklyngen tilknyttet petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Selskapet Metas AS bygger på forskning fra Havforskningsinstituttet og utvikler akustisk sensorteknologi og software som gjør det mulig å oppdage små olje- og gasslekkasjer på havbunnen, noe som gjør at man kan stanse utslippene før de blir store. Når stadig mer av produksjonsprosessen pågår på havbunnen er dette teknologi som både er viktig for miljøet og for lønnsomheten i prosjektene. Metas har har ambisjoner om å vokse globalt, men de er en litt atypisk forskningsbasert vekstbedrift ved at de har tjent penger helt fra starten.

Siste stopp var en bedrift som definitivt ikke er en typisk vestlandsk klygebedrift der innovasjon er drevet frem av kundebehov i tradisjonelle norske kunnskapsklynger. BerGenBio er en avansert legemiddelbedrift som er lokalisert inne i Haukeland Universitetssykehus og som bygger på forsking ved sykehuset og Universitetet i Bergen. Bedriften utvikler en plattformteknologi som vil gjøre det mulig å avdekke og behandle flere typer kreft på en ny måte. Det er et veldig langsiktig og krevende område å lykkes kommersielt, og gledelig å se hvordan forsking ved universitetet i Bergen har muliggjort en slik vekstbedrift. En titt på ledergruppen i BerGenBio forteller dessuten at det ikke er så dumt å hente inn talent utenfor Norge når man skal lykkes med forskningsbasert innovasjon.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar