torsdag 11. april 2013

Konferanse hos NITO om velferdsteknologi

Paneldebatt med Jonas
I dag var jeg på en stor konferanse hos NITO om hvordan vi bør satse på økt bruk av velferdsteknologi. Blant innlederne på konferansen var helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre. Det var også innledninger fra Danmark og Sverige som som viste at mye er likt, med de har nok kommet et stykke lenger enn oss. Og Kåre Hagen, leder av utvalget som laget den glimrende utredningen om Innovasjon i omsorg i 2011, og som har mye klokt å si om hva vi burde gjøre i Norge.

Men om en uke skal Jonas legge frem en ny stortingsmelding. Vi får håpe det endelig komme noen bedre virkemidler for å fremme bruk av velferdsteknologi der. I forbindelse med konferansen har NITO laget en undersøkelse av situasjonen i norske kommuner. På nettsiden sin skriver de:

"I en undersøkelse NITO har gjort svarer 54 prosent av norske kommuner at de ikke har noen plan for implementering av velferdsteknologi. - Det går for tregt med kommunenes arbeid med velferdsteknologi, mener NITOs president Trond Markussen."

Nå skal det som nevnt komme en ny stortingsmelding om velferdsteknologi snart, som et svar på dette. Dessuten er det enkelte ting som skjer allerede. Forskningsrådet har lagt fram forslag om å styrke forskningsinnsatsen på området. I Abelia har vi opprettet et Næringslivets kontaktutvalg for innovasjon i helse og velferdsteknologi for å bedre dialogen med myndigheter og innkjøpere. Det ledes av Flemming Hegerstrøm i Hospital IT og har et høyt aktivitetsnivå.

Og Jonas Gahr Støre har selv etablert et topplederforum innenfor satsingen HelseOmsorg21 der han skal møte representanter for både helse- og omsorgsektoren, brukere, myndigheter og  næringsliv. Tre av de som representerer næringslivet i topplederforumet til Jonas er også med i Abelias kontaktutvalg. Da ligger i hvert fall forholdene bedre til rette for å bli hørt.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar