mandag 22. april 2013

Store kommuner blir større

Da jeg var i Trondheim i dag i forbindelse med en stor it-konferanse brukte jeg anledningen til å lese meg opp på lokale saker i Adresseavisen. De hadde et veldig interessant forsideoppslag og to sider inne i avisen (dessverre bare på papir) om utviklingen i folketallet de siste ti årene i kommunene i Midt-Norge. Mens Norges folketall har økt 11 prosent er det svært store forskjeller mellom kommunene i Midt-Norge. I noen kommuner har folketallet falt kraftig de siste årene.

Litt om geografien vi snakker om her. Midt-Norge er definert som hele Nord-Trøndelag og hele Sør-Trøndelag, samt elleve kommuner på Nordmøre i Møre og Romsdal fylke. Til sammen er det 59 kommuner med, men de er svært ulike i størrelse. I en helt egen divisjon er Trondheim med 179 600 innbyggere. Trondheim har vokst med 17,7 prosent de siste ti årene. Bare tre andre kommuner i Midt.Norge har over 20 000 innbyggere, Kristiansund på Nordmøre med 24 100 innbyggere, og Stjørdal og Steinkjer i Nord-Trøndelag med respektive 22 400 og 21 400 innbyggere.

På kartet over er det et blått belte rundt Trondheim, som markerer sterk vekst. Her ligger også de kommunene i Sør Trøndelag som kommer på plassene bak Trondheim i folketall; Melhus, Malvik, Orkdal og Skaun, som, dersom vi også tar med Klæbu og Stjørdal i samme belte, har et folketall på rundt 80 000. Alle disse kommunene rundt Trondheim har vokst med over ti prosent de siste ti årene, noen langt mer.

Når det gjelder de små distriktskommunene i Midt Norge er bildet helt motsatt, akkurat slik det er i landet ellers. Røyrvik med 503 innbyggere har falt med 8 prosent på ti år. Leka med 574 innbyggere er redusert med 14,5 prosent. Lierne med 1401 innbyggere har falt med 9,7 prosent. Roan med 996 innbyggere er redusert med 8,5 prosent. Og listen over fraflyttingskommuner er lang. Hele 32 av de 59 kommunene har lavere folketall enn for ti år siden, selv om Norges folketall som sagt har økt med 11 prosent. Mønsteret er at Trondheim og kommunene rundt Trondheim vokser, mens de små distriktskommunene blir stadig mindre. Det er ingen grunn til å tro at dette vil være lett å snu, det har med høyere utdanning og attraktive arbeidsplasser for folk med høyere utdanning å gjøre.

Det er imidlertid tre suksessrike øykommuner ute i havgapet som bryter med denne trenden. Det er Hitra og Frøya i Sør-Trøndelag og Vikna i Nord-Trøndelag  der befolkningen har økt med respektive 10,6 prosent, 8,7 prosent og 8,6 prosent. Alle tre kommuner er ganske små med litt over 4000 innbyggere. Hva er det som gjør at akkurat disse tre kommunene vokser mye, mens andre distriktskommuner ser ut til å slite kraftig? Det ser ut som svaret handler om at de har klart å skape arbeidsplasser innenfor havbruksnæringen, en nasjonal vekstnæring Disse kommunene er levende bevis på at det å være del av regionale næringsklynger som er påkoblet de nasjonale kunnskapsklyngene gir en underskog av entreprenørskap og innovative bedrifter.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar