torsdag 28. februar 2013

De norske oljeklyngene

I følge "Industribyggerne - norsk olje- og gassnæring ut med havet og mellom bakkar og berg", en rapport som ble presentert på årskonferansen til Norsk Olje og Gass i dag, er det totalt 250 000 sysselsatte i norsk petroleumsvirksomhet. 150 000 av disse jobber i selskaper som leverer direkte petroleumsrelaterte varer og tjenester. Resten jobber i bedrifter som leverer mer generelle produkter og tjenester, som it, regnskap, hotell, transport osv. og en anslår at 100 000 av disse jobber petroleumsrelatert.

Av av alle disse syselsatte i petroleumsrelaterte virksomhetene er det bare 27 000 som arbeider i oljeselskaper som Statoil og andre operatører. Resten er i ulike leverandører av varer og tjenester, spredd ut over ulike deler av verdikjeden og i ulike deler av landet. Det mest interessante med den omfattende rapporten, som et konsortium med bl.a. IRIS, Menon og Østlandsforskning står bak, er oversiktene over hva petroleumsnæringen betyr i ulike deler av Norge. Rapporten har ikke bare tall på antall petroleumsrelaterte arbeidsplasser i hvert enkelt fylke, men går videre ned på regionnivå innenfor fylkene. Og det er også oversikter over de største enkeltbedriftene som driver direkte petroleumsrelatert i de ulike fylkene.

Når jeg i overskriften skriver "oljeklyngene" i flertall er det fordi rapporten viser at de forskjellige fylkene opplever at ulike deler av verdikjeden har "klynget" seg sammen hos dem. Her skiller Rogaland og Hordaland seg ut ved at de i fylket har de i særklasse største og mest komplette petroleumsklyngene. Av de 150 000 direkte petroleumsrelaterte jobbene i Norge finner vi 53 000 i Rogaland, og hele 20 000 av disse er på Forus, 11 800 i Stavanger utenom Forus og 10 000 i Sola utenom Forus. I Rogaland totalt er 30 prosent av sysselsettingen i næringslivet petroleumsrelatert.

I Hordaland er finner vi 28 200 av de direkte petroleumsrelaterte jobbene, 10 000 av disse er på Sandsli/Kokstad utenfor Bergen og 5700 i Bergen ellers. 16 prosent av næringslivet i Hordaland er direkte petroleumsrelatert. Men i det er ikke bare i Stavanger og Bergens-områdene i de to petroleumstunge fylkene at disse arbeidsplassene finnes. Haugalandet/Sunnhordland mellom Stavanger og Bergen er med sine 14 000 petroleumsrelaterte arbeidsplasser Norges fjerde største petroleumsklynge.

Men Norge har flere spennende petroleumsklynger, som kanskje er litt mindre kjent, og som gjerne er mer spesialiserte inn mot deler av verdikjeden. I Vest Agder finner vi den norske "boreklyngen" som er verdensledende på utvikling og produksjon av bore- og løfteutstyr til oljerigger og fartøyer. De tre bedriftene National Oilwell Varco, Aker MH og Cameron Sense har over 3000 ansatte, genererer store lokale ringvirkninger og eksporterer for milliarder. Alle tre bedrifter har sitt opphav i virksomhet som er grunnlagt av seriegrunderen Bjarne Skeie. 12 prosent av sysselsettingen i næringslivet i Vest Agder er direkte petroleumsrelatert.

Søre Sunnmøre i Møre og Romsdal finner vi den norske maritime offshoreklyngen. Her finner vi hovedkontorene til hele seks sunnmørske offshorerederier (Rem, Havila, Farstad, Remøy, Olympic og Bourbon), to avanserte verft som bygger offshore fartøyer (Ullstein og Kleven) og den store utstyrs- og designleverandøren Rolls-Royce Maritime som med sine 2000 ansatte i Møre og Romsdal er den største enkeltbedriften i fylket. Alle disse bedriftene i den maritime offshoreklyngen leverer til offshorevirksomhet internasjonalt og opplever en knallhard global konkurranse.

Men det er ikke bare Vestlandet som har petroleumsklynger. I Bærum kommune i Akershus jobber det hele 9000 i direkte petroleumsrelatert virksomhet, inkludert 3600 i Aker Solutions på Fornebu, 2000 i Statoil på Fornebu, 900 i DNV på Høvik og 470 i PGS på Lysaker. I tillegg til de 9000 er en god del rådgivende ingeniørvirksomhet i store bedrifter som Norconsult, Sweco og Multiconsult petroleumsrelatert. Bærum er derfor, på tross av sin beliggenhet på Østlandet, en av kommunene i landet med høyest andel petroleumsrelaterte arbeidsplasser.

I Kongsberg i Buskerud finner vi verdens mest avanserte subseamiljø. Kongsberg har omkring 4000 jobber i direkte petroleumsrelaterte virksomheter. FMC Kongsberg Subsea er Buskeruds største bedrift med 2200 ansatte på Kongsberg. Kongsberg Maritime har 1000 ansatte der. I tillegg er det en rekke mindre bedrifter i denne Kongsberg-klyngen.

I en tid der det er mye snakk om hvordan et høyt aktivitetsnivå i oljebransjen bidrar til knapphet på arbeidskraft og press på priser og lønninger, er det interessant at rapporten også trekker frem et par regioner de mener er en slags "uoppdagede ressurser" som sannsynligvis kan bidra med mer kapasitet. I industrifylket Telemark er bare 5,2 prosent av de ansatte i næringslivet i petroleumsrelatert virksomhet. Største enkeltbedrift er Statoils (tidligere Hydros) forskningsavdeling på Herøya i Porsgrunn med 112 ansatte.

Samme situasjon er det i Sør Trøndelag med teknologihovedstaden Trondheim. Her er Statoils forskningssenter med sine 600 ansatte den største petroleumsvirksomheten, men direkte petroleumsrelatert virksomhet utgjør likevel bare 5,3 prosent av sysselsettingen i næringslivet. Man skulle tro at Grenland med sin sterke industrikompetanse og Trondheim med sine sterke teknologimiljøer kan være attraktive steder å lokalisere petroleumsrelatert virksomhet som har behov trekke til seg kompetanse for å kunne vokse.