mandag 25. februar 2013

Innovasjonsdebatt med helsetopper

I dag ble det undertegnet en ny samarbeidsavtale om innovasjon og næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren på et godt besøkt lederseminar i regi av Helsedirektoratet på Gardermoen. De som undertegnet avtalen var, i tillegg til Bjørn Guldvog fra Helsedirektoratet, alle topplederne i de regionale helseforetakene, Arvid Hallen fra Forskningsrådet, Gunn Ovesen fra Innovasjon Norge og Sigrun Vågeng fra KS. KS er nye i dette samarbeidet, mens de andre også tidligere har hatt en samarbeidsavtale om innovasjon.

Dette er en kraftfull allianse dersom man faktisk får til å prioritere innovasjon. Jeg ledet en liten paneldebatt mellom de nevnte lederne, der de regionale helseforetakene var representert ved Herlof Nilsen fra Helse Vest og Steinar Martinsen fra Helse Sør-Øst. Det ble en bra runde i etterkant av noen innledninger der alle vektla de konkrete strategiene de har for å få til mer innovasjon, og kom med eksempler på hva de har fått til.

Samtidig er det vel liten tvil om at det kommer forholdsvis få vekstbedrifter ut av innovasjonsaktiviteter i helse- og omsorgssektoren. Sett i forhold til hvor stort helse- og omsorgsmarkedet er og hvor mye innkjøp av varer og tjenester som gjøres av helseforetak og kommuner hvert år, så er det påfallende langt mellom de kommersielle suksessene. Det er sikkert flere grunner til dette. I debatten i dag var panelet innom to utfordringer som det er viktig å jobbe med:

Det ene handler om ledernes ansvar for å bygge en innovasjonskultur. Skal man utvikle helt nye tjenester og arbeidsprosesser må man prøve seg på ting man ikke vet om kommer til å virke. Man risikerer å gjøre feil og man risikerer at prosjektet ikke lykkes. Dette er ikke feil som rammer pasientene, men det er likevel en utfordring å akseptere at det kan gjøres feil i en kultur som vektlegger det å følge faste retningslinjer og prosedyrer. Lederne har et ansvar for å gå foran og vise at innovasjon er en kjerneoppgave i organisasjonen og noe som verdsettes på linje med medisinsk kompetanse og pasientsikkerhet, ikke en aktivitet helt i ytterkanten av det man holder på med.

Det andre vi diskuterte var hvordan helseforetakene kan ta et større ansvar for å utvikle innovative leverandører. Helseforetakene blir stadig mer avhengige av å ha et kompetent og innovativt næringsliv rundt seg, som er i stand til å trekke til seg talenter i konkurranse med andre bransjer, og har et ansvar for å bidra til å dette. Likevel er det ofte slik et næringslivet bare inviteres inn i ulike innovasjons- og pilotprosjekter, men ikke får adgang til det egentlige markedet fordi helseforetakene foretrekker å bruke produkter de har utviklet selv. Og man vil i hvert fall ikke bruke noe som er utviklet av noen andre på et annet sykehus. Problemet er at dersom norske leverandører bare får være med i pilotprosjeter, men ikke får være med på ordentlig i selve markedet, er det ikke tilstrekkelig grunnlag for vekstbedrifter innen helse- og omsorgsteknologi.

Man kan vel ikke påstå at dagens seminar om innovasjon løste alle disse utfordringene. Mye vil være avhengig av hvor høyt lederne klarer å prioritere innovasjonsaktiviteter i virksomhetene sine, i konkurranse med en rekke andre viktige ting som krever ressurser og lederoppmerksomhet. Signalene som kom i dag tyder i hvert fall på at de erkjenner at dette er en stor og viktig utfordring som de tar ansvar for å gjøre noe med.