mandag 18. februar 2013

Dynamic Rock Support

Bedriftsetableringer basert på kommersialisering av forskingsresultater fra universitetene våre er forbundet med høy risiko. Selv om myndighetene har som mål at det med utgangspunkt i offentlig finansiert forskning skal skapes flere vekstbedrifter med internasjonal suksess, er det langt mellom de helt store suksessene. Til gjengjeld kan gevinsten bli veldig stor når man først får det til.

Dynamic Rock Support er en bedrift som har fått til dette. Bedriften er basert på forskningsresultater fra NTNU, og i Dagens Næringsliv for noen dager siden kunne vi lese om hvordan bedriften nå er blitt kjøpt opp av det sveitsiskbaserte gruveselskapet Normet for anslagsvis 90 millioner kroner. Forskningsrådets nettsider skriver følgende om bakgrunnen for denne suksessen:

"Den sveitsiske gruvegiganten Normet har kjøpt det lille Trondheim-selskapet Dynamic Rock Support for 90 millioner kroner, melder Dagens Næringsliv. Produktet D-Bolt er et spin-off fra forskning ved NTNU – med professor Charlie C. Li i spissen. Denne forskningsbaserte nyskapingen fra Norge er nå testet ut i en rekke av verdens største gruver, med stort hell. Forskningsrådet har gjennom FORNY2020-programmet støttet kommersialiseringen av D-Bolt. Det har skjedd gjennom basisbevilgninger til NTNU Technology Transfer (TTOen ved NTNU) og med 650 000 kroner i verifiseringsmidler. D-Bolt har også fått 1 million kroner fra Næringslivets internasjonaliseringsstiftelse NORINT."

Senere hentet Dynamic Rock Support også inn venturekapital fra Proventure Seed og fra det tidligere Orkla-eide Salvesen og Thams. NTNU TTO satt da igjen med en eierandel på 15 prosent og de to gründerne med fem prosent hver. Salget til Normet gjør at de nå selger disse aksjene med en hyggelig gevinst. Gevinsten er vel fortjent, for det er som nevnt veldig høy risiko for investorene i slike prosjekter og det er få forskningsbaserte bedrifter som genererer slike milliongevinster. Er det noe vi trenger i Norge er det å stimulere flere private investorer til å satse på bedrifter i denne veldig tidlige såkornfasen der bedriften ikke er stort mer enn et forskningsresultat som skal kommersialiseres.

Mer om teknologien til Dynamic Rock Support og hva den brukes til kan man lese om på Normets nettsider og litt mer om gründerne og fortellingen bak reisen deres fra forskningsresultat til kommersiell suksess hos kundene i gruveindustrien kan man lese på nettsidene til Næringslivsavisa i Trondheim.