mandag 4. februar 2013

Richard III er funnet

Richard III var engelsk konge i bare to år før han ble drept i kamp i 1485, men er likevel en av de mest berømte og beryktede kongene i historien. Han var hovedperson i et av Shakespeares mest kjente skuespill, der hovedrollen har blitt spilt av blant andre Laurence Olivier, Al Pacino og Kenneth Branagh. Derfor var det en stor begivenhet da det i dag ble kjent at DNA-prøver bekrefter at levningene etter Richard III er funnet, under en parkeringsplass i Leicester.

Richard III var den siste engelske kongen som ble drept i kamp og hans etterfølger Henry VII var den siste kongen som kom til makten gjennom en militær seier.. Richard III døde i slaget ved Bosworth Field, litt utenfor Leicester, 22. august 1485. Det er en viktig milepæl i engelsk historie fordi den markerer overgangen mellom to viktige dynastier. Plantagenet-dynastiet hadde styrt England siden Henry II ble konge i 1154 og ble avsluttet da Richard III døde i 1485. Tudor-dynastiet som tok over ble sittende til 1603.

Bosworth markerte også avslutningen på en stor intern konflikt mellom to rivaliserende fraksjoner i dynastiet Plantagenet, huset Lancaster, med den røde rosen som sitt symbol, og huset York, med en hvit rose som symbol. De hadde kriget regelmessig siden 1455, i en krig som ble kalt Wars of the Roses. Den siste kandidaten til tronen fra huset Lancaster var den tidligere avsatte kongen Henry VI som ble drept i fangenskap i 1471. Da Richard III ble drept ved Bosworth Field døde også den siste kandidaten fra York-grenen av dynastiet. Hæren som vant slaget ved Bosworth Field ble ledet av mannen som ble kronet til ny konge av England som Henry VII, den første kongen i Tudor-dynastiet.

Mest beryktet er Richard III for historien om prinsene i Tower of London. Da Richards eldre bror Edward IV døde i 1483 var det kongens sønn og Richards nevø, den 12 år gamle Edward V som ble konge. Onkel  Richard skulle fungere som regent til Edvard ble gammel nok til å ta over selv. I denne perioden skulle Edward og hans 9 år gamle lillebror Richard  bo i Tower of London sammen med onkelen Richard. På et eller annet tidspunkt i 1483 forsvant guttene. Det er usikkert hva som egentlig skjedde, men både i samtiden og senere har hovedteorien vært at de to guttene ble drept av Richard, slik at han kunne bli konge selv.

Kistene med det man regner med er levningene etter Edward V og broren er bevart, men aldri undersøkt. Kanskje kan ytterligere undersøkelser og DNA-tester gjøre at vi får et bedre svar på om det virkelig var slik at prinsene i Tower of London ble drept at Richard III, eller om det var noe helt annet som skjedde.