fredag 29. juni 2012

Mer pessimistiske ledere globalt

Bedre eller dårligere om et halvt år?
McKinsey Quarterly er ute med et nytt "Economic conditions snapshot" der de har spurt 1350 næringslivsledere på tvers av land og bransjer om hva de tror om den økonomiske utviklingen i egen bedrift, eget land og globalt fremover (tilgjengelig i PDF-versjon her). Undersøkelsen er gjort 11-15. juni.

Hovedkonklusjonen i undersøkelsen er at pessimismen er betydelig større nå i juni enn i mars, forrige gang spørsmålet ble stilt:

"The euro’s future is in limbo. GDP growth in emerging markets is slowing. Uncertainty about sovereign debt threatens economic growth across the globe. It’s no surprise, then, that in our latest survey on economic conditions, executives’ expectations for the global economy are the lowest they have been since March 2011 (...) Only 10 percent of executives say current conditions in the global economy are better now than they were six months ago, and just 20 percent expect conditions to improve in six months’
time."

Et interessant fenomen er at respondentene er langt mer pessimistiske når det gjelder landets økonomi og den globale økonomien enn når det gjelder utviklingen i eget selskap. Bare 15 prosent regner med at etterspørselen etter bedriftens produkter og tjenester vil synke neste halvår, mens over halvparten mener at fortjenesten vil øke.

Som en kunne vente er det store forskjeller mellom de ulike regionene i verden. Her er det særlig Nord-Amerika som skiller seg ut, ved at ledere der er langt mer positive til landets utvikling enn ledere i Europa og Asia:

"Only one-quarter of respondents in North America say conditions in their economies are worse now than they were six months ago, compared with 52 percent in developing markets and 81 percent in India who say the same. Likewise, few executives in the eurozone countries (11 percent) believe conditions have improved or that they will in six months (18 percent). Those in developed Asia are equally wary of improving economic conditions, with nearly half saying conditions in their countries will stay the same; roughly one-quarter of executives in the region said the same three months ago."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar