tirsdag 26. juni 2012

Kunnskapsinnvandring og innovasjon

Patent Pending som pdf
En gruppe med 450 borgermestere og næringslivsledere i USA, med blant annet Michael Bloomberg i New York i spissen, har dannet noe de kaller Partnership for a New American Economy. Deres mål er "to raise awareness of the economic benefits of sensible immigration reform.", eller for å si det enda mer direkte: hvorfor og hvordan det blir mer innovasjon og økonomisk vekst av trekke til seg høyt utdannede talenter fra andre land og la dem få arbeids-og oppholdstillatelse.

I dag har gruppen publisert en ny rapport som dokumenterer dette. Den heter "Patent Pending - How immigrants are reinventing the American economy" og er også omtalt i New York Times i dag.     Det er en svært interessant rapport som oppsummerer hvor stor andel av tildelte patenter ved de ti ledende forskningsuniversitetene i USA som ble tildelt forskergrupper som inkluderte minst en person født utenfor USA.

Det ble tildelt totalt 1500 patenter til disse ti amerikanske universitetene  i 2011. Forskerne som deltok kom fra 88 ulike land og 76 prosent av patentene ble tildelt grupper med minst en utenlandskfødt forsker. Graver man enda dypere i disse dataene finner man i følge rapporten ut at:

"...more than half of all patents (54%) were awarded to the group of foreign inventors most likely to face visa hurdles: students, postdoctoral fellows, or staff researchers. Foreign-born inventors played especially large roles in cutting-edge fields like semiconductor device manufacturing (87%), information technology (84%), pulse or digital communications (83%), pharmaceutical drugs or drug compounds (79%), and optics (77%)."

Rapporten foreslår noen tiltak for å gjøre det lettere for disse utenlandske studentene og stipendiatene å få bli i USA. Mest vidtgående er et forslag om at alle som fullfører grader innenfor STEM-fagene (science, technology, engineering and math) får en permanent oppholdstillatelse (Green Card). For det andre foreslår de at utenlandske entreprenører som vil etablere bedrifter basert på forskningsresultater ved amerikanske universiteter og med amerikanske ansatte skal få mulighet til å få tildelt et "startup visa", slik at de har anledning til å arbeide i USA. For det tredje ønsker de å fjerne dagens tak på 65 000  midlertidige visum til utenlandske studenter innenfor STEM-fagene.

Hvorfor er dette viktig? I innledningen til rapporten beskrives den overordnede utfordringen i USA på en måte som jeg tror kunne vært brukt om de aller fleste land i Europa også:

"The future of the American economy rests on our ability to innovate and invent the new products that will define the global economy in the decades ahead. This report seeks to highlight one key aspect of this challenge that is often overlooked: the crucial role that foreign scientists, engineers, and other researchers play in inventing the products and dreaming up the ideas that will power the American economy in the future. As the magnet for the world’s brightest minds, America has prospered greatly from the global innovators who have come here to do research and invent products. However, many of these innovators face daunting or insurmountable immigration hurdles that force them to leave the country and take their talents elsewhere. The problem is particularly acute at our research universities, where we train the top minds, only to send them abroad to compete against us."

I forbindelse med publiseringen av rapporten har 90 universitetsledere i skrevet et felles brev til president Obama og lederne i kongressen der de ber om reformer som vil åpne for mer kunnskapsinnvandring til USA. I følge brevet er det slik at næringlivet i USA allerede i dag opplever knapphet på kvalifisert arbeidskraft og i følge de siste prognosene vil mangle rundt 230 000 kunnskapsarbeidere med høyere universitetsgrader innenfor vitenskap og teknologi i 2018. Uten politiske reformer som tar sikte på å trekke til seg mer kunnskap utenfra er det vanskelig å se hvordan man skal klare denne jobben.

1 kommentar :

 1. Hei, Paul!

  Takk for nok et godt blogginnlegg!

  Det som gjør det du skriver spesielt interessant for meg, er at jeg fikk oppleve denne diskusjonen flere ganger når jeg jobbet i Silicon Valley i perioden 20/5 til 17/6 i år (http://www.terjewold.com/?p=9384). Da kom den opp i både formelle møter og i uformelle samtaler, og dette er noe som opptar både investorer, entreprenører og andre som er involvert i innovasjon og verdiskaping i USA (og spesielt i "dalen"). Obama ble kritisert mye for ikke å gjøre noe, og til og med forverre situasjonen.

  Vi var bl.a. på besøk hos et advokatfirma i San Francisco som har spesialisert seg på immigrasjon og arbeidsinnvandring, og da fikk vi innsikt i et komplisert og rigid system som slår negativt ut for kunnskapsinnvandring. Få skjønner hvorfor ikke USA kan lempe på dette, og alle mener det vil skade dem slik innlegget ditt viser.

  Det skal bli spennende å se hva som skjer fremover, og om initiativene som nå reiser seg får effekt.

  Terje Wold

  SvarSlett