torsdag 7. juni 2012

Forelesning med Pankaj Ghemawat

Handelshøyskolen BI har etablert en ny årlig tradisjon de kaller The Finn Øien Lecture, oppkalt etter BIs egen grunnlegger. Årets forelesning ble holdt av Pankaj Ghemawat som i sin tid var tidenes yngste professor ved Harvard Business School og som nå holder til på IESE Business School i Barcelona, I 2011 ble han kåret til en av de 50 mest inflytelsesrike tenkerne i verden.

Vi som var til stede fikk oppleve et fyrverkeri av en forelesning om globalisering. Pankaj Ghemawat er tilhenger av globalisering, men fremstår som en motvekt til Thomas Friedmans påstand om at "verden er flat". Verden er i stedet ganske "kupert" og i følge Ghemawat er det betydelig mindre global integrasjon på viktige områder enn mange næringslivsledere og andre kloke hoder tror.

Han illustrerte dette med flere ulike eksempler, blant annet studentmobilitet, konsum av utenlanske medier og utenlandske investeringer. I tillegg viste han at de fleste lands eksport, inkludert den norske, i all hovedsak går til landene som ligger nærmest. I en helt flat verden ville man eksportert mer til land langt borte, uavhengig av geografiske og kulturelle hindre, men det er et lang vei å gå før vi havner der, i følge Ghemawat. På nettsiden sin har Ghemawat et utmerket kartverktøy som illustrerer dette. Man kan klikke på et hvilket som helst land, for eksempel Norge, og få opp et kart som viser hvem vi eksporterer til eller hvilke land svenske banker er mest eksponert mot.

Pankaj Ghemawat har også skrevet boken "World 3.0: Global prosperity and how to acheive it", en bestselger. Også her bruker han mye data for å underbygge og begrunne argumentene sine. I tillegg går boken igjennom og tilbakeviser de vanligste argumentene mot mer globalisering (som at globalisering betyr færre og større bedrifter eller at kulturelle forskjeller blir visket ut). Han viser at det er mange store fordeler forbundet med å få til mer mer globalisering og mobilitet i verden, men fordi han i motsetning til Thomas Friedman mener det er en langt vei å gå, handler Ghemawats "verden 3.0" om å etablere en styrt og regulert prosess for å komme dit enn Tom Friedmans mer kaotiske "verden 2.0".

Dette er en viktig debatt, ikke minst i en liten og åpen økonomi som Norge. Selv har jeg stor sans for Thomas Friedmans anekdoter og bidrag i debatten og har blogget om ting han har skrevet mange ganger. Men jeg har også stor sans for Ghemawats mer edruelige og tallbaserte nyanseringer.The Economists anmeldelse i april 2011 av World 3.0 sier det svært godt:

"...everybody seems to agree that globalisation is a fait accompli: that the world is flat, if you are a (Tom) Friedmanite, or that the world is run by a handful of global corporations, if you are a (Naomi) Kleinian. Pankaj Ghemawat of IESE Business School in Spain is one of the few who has kept his head on the subject. For more than a decade he has subjected the simplifiers and exaggerators to a barrage of statistics. He has now set out his case—that we live in an era of semi-globalisation at most—in a single volume, “World 3.0”, that should be read by anyone who wants to understand the most important economic development of our time."

Jeg har ikke fått lest hele boken enda, men ser frem til å gjøre det. Man skal vel heller ikke se bort fra at det er tall og eksempler der som egner seg godt til oppfølginger her på bloggen senere.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar