torsdag 21. juni 2012

Flere elever på privatskole med Halvorsen

VG om utviklingen i antall private elevplasser
VG hadde onsdag en nyttig og god oversikt over hvor mange elever som gikk i private skoler under den forrige borgerlige regjeringen og hvor mange elever som går i private skoler under et rødgrønt styre. Nå er det vel bare 3-4 prosent av alle elever i Norge som går i private skoler, et svært beskjedent tall, men oversikten er interessant i og med at de rødgrønne har gjort det til en hovedsak å bekjempe private skoler og redusere antall elevplasser.

Tallene, som kommer fra Utdanningsdirektoratet, viser et par interessante ting. For det første er antall elever i private skoler langt høyere i dag enn i 2005.  I inneværende skoleår er det 12 369 elever i private skoler. I 2004-05, det siste skoleåret under Bondevik-regjeringen, var det 9 616. For det andre har den gjennomsnittlige årlige veksten i antall private elevplasser vært høyere under dagens rødgrønne regjering enn under Bondevik.

Dette er en ganske paradoksal utvikling når en vet at de borgerlige partiene ønsket å liberalisere adgangen til å etablere friskoler og gjennom dette åpne for flere elevplasser (noe de klarte), mens de rødgrønne har hatt som mål å stramme inn på lovverket og gjennom dette redusere antall private elevplasser (noe de ikke klarte) Kristin Halvorsen har noen litt underlige forsøk på bortforklaringer av dette, der hovedstrategien er å legge skylden på noen andre. Den mest interessante bortforklaringen refererer VG slik i intervjuet:

VG: - Men hvordan forklarer du at veksten også har fortsatt i årene etter 2005 - helt frem til i dag?

Halvorsen: - Det skyldes de privatskolene som vi ikke klarte å stoppe. Noen av skolene var allerede i drift, og de kunne vi ikke stoppe.


Dette stemmer ikke i det hele tatt som en forklaring på hvorfor det har vært vekst og ikke reduksjon de siste årene. De skolene som allerede var godkjent og i drift har tidligere fått godkjent et bestemt antall elevplasser. De kan ikke øke antallet plasser slik de selv ønsker, ytterligere vekst må søkes om og godkjennes av departementet. Og slike søknader får rutinemessig avslag. Kristin Halvorsen snakker derfor mot bedre vitende når hun hevder at de skolene som ble godkjent under tidligere regjeringer er skyld i veksten de siste årene.

Så kan man jo lure på hvorfor det da har vært vekst? Om vi som er positive til at det kommer større valgfrihet, mer mangfold og flere private skoleplasser i Norge ikke burde være fornøyd med denne veksten som, også ser ut vil å fortsette? Og mer fornøyde med det de rødgrønne faktisk gjør, selv om vi ikke er enige i det de sier? 

Svaret er at jo, det er fint at det har vært vekst i antall elevplasser i noen typer private skoler, for eksempel internasjonale skoler, skoler som tilbyr spisset satsing innen idrett, religiøst forankrede skoler og skoler som bygger på en etablert alternativ pedagogikk. Problemet er at det ikke er mulig å starte friskoler som tilbyr fordypning i teknologi- eller realfag, eller som bygger på alternative pedagogiske prinsipper av nyere dato. Og det er slett ikke lov å starte en helt vanlig friskole som ganske enkelt har som mål å være bedre enn andre skoler. 

Denne grunnleggende skjevheten i lovverket om private skoler gjør at man ikke kan se bort fra at det har blitt et unaturlig høyt antall søknader om Montessoriskoler fordi de som står bak skolen ikke har anledning til å opprette en vanlig skole. Man kan også virke som om private internasjonale skoler mange steder er så populære at de trekker til seg minst like mange norske søker som de internasjonale elevene de var ment å gi et tilbud til. Det er effekter som dette, som mer skyldes mangel på en helhetlig politikk enn en bevisst strategi, som forklarer at resultatet er blitt det motsatte av regjeringens målsetting.

5 kommentarer :

 1. Vg er forutsigbare: En vekst fra 8000 til 1200, illustreres med en graf der baselinjen er 6000 slik at det ser ut som om antall elever i privatskole er tredoblet, når de i realiteten har steget med 50%.

  SvarSlett
 2. En vekst på 4000 er uansett en vekst på 50 prosent og ikke en reduksjon.

  SvarSlett
 3. Synes både din artikkel og VG-artikkelen den er basert på er noe sinnsvakt tøv. Det er en del hull i systemet (religiøse skoler f.eks som vil gi oss mer ekstremisme og mindre felles virkelighetsforståelse i framtiden) men det er åpenbart at regjeringen har gjort MYE for å ikke støtte en videre kommersialisering av skolen (og påfølgende utarming av fellesskapsskolen).

  Noe av det første regjeringen gjorde høsten 2005 var å stanse den massive privatiseringen av skolen den Frp-støttede Bondevikregjeringen hadde lagt opp til. Da de overtok lå det til godkjenning søknader om 22 000 nye privatskoleplasser.

  Det ville doblet antallet private skoler – og endret skole-Norge.

  I Sverige kan vi forresten se hvor ille det går når man satser på private skoler. Skrekk og gru.

  SvarSlett
 4. @Jonas: Vel, det at du kaller folk som står bak religiøse skoler for ekstremister sier vel det meste om dine holdninger.

  Når det gjelder påstanden om at det har gått galt med skolen i Sverige så stemmer den ikke. Uansett hvor mange ganger den gjentas. Norge og Sverige ligger omtrent likt i siste Pisa-undersøkelse, både i lesing, matte og naturfag. Du kan jo se her:

  http://www.pisa.no/pisa2009/index.html

  SvarSlett
 5. Paul. Jeg legger merke til at du må feillese kommentaren min for å kunne komme med et motargument. Trist.

  Jeg sa "religiøse skoler vil gi oss mer ekstremisme og mindre felles virkelighetsforståelse i framtiden" IKKE at "folk som står bak religiøse skoler (er) ekstremister". Min kommentar er basert på forskning gjort av Obama-økonomen Cass Sunstein (basert på studier av lekdommere) som sier at når man ikke treffer mennesker med forskjellig bakgrunn, så blir man mer ekstremistisk.

  Morsomt at du peker på Pisa. OECD sin PISA rapport fra 2010 slår fast at "land som skaper et mer konkurransepreget miljø der skolene konkurrerer om studentene får ikke systematisk bedre resultater."

  Du sier at Norge og Sverige ligger omtrent likt i Pisa-undersøkelsen, men da ser du ikke på utviklingen over tid, og der går Sverige i feil retning. Sverige hadde små forskjeller mellom elevene, forskjellene har eksplodert.

  Poenget mitt var forresten ikke å rosemale alt i den Norske skolen, det er mye som kan bli bedre, men hvis veien framover går gjennom ideologisk frempresset privatisering, så går det i grøfta. Dvs, det går i grøfta for de av oss som synes det er problematisk at samfunnet går mot at vi får en adel/overklasse som blir gitt et massivt forsprang i livet på resten av befolkningen, og den TOTALE verdiskapningen går ned fordi ikke alle får utnyttet mulighetene sine. Mange som allerede tilhører overklassen synes sikkert dette er helt greit, og klarer helt sikkert å rasjonalisere hvorfor det er til fellesskapets beste at hele samfunnet er organisert til deres fordel.

  Konkurranse er på mange måter nødvendig og bra, men man kan ikke gi store deler av befolkningen lodd i bukselommene samtidig mens man sender en elite på høydeopphold med massasje og kostholdsekspertise og late som om det er en rettferdig konkurranse.

  SvarSlett