søndag 17. juni 2012

Intervju med Todd Park, USAs nye CTO

Nettsiden til McKinsey Quarterly har et interessant intervju med Todd Park som nylig ble utnevnt til Chief Technology Officer (CTO) of The United States. Det vil si at han er utpekt av president Obama til en tverrgående rolle der han gir råd om hvordan teknologi skal brukes slik at den øker USAs produktivitet og konkurranseevne, skaper nye arbeidsplasser og reduserer kostnadene i helsesektoren. Todd Park er den andre CTOen i USA. Hans forgjenger Aneesh Chopra ble utnevnt i 2009 og gikk nettopp av.

Det mest interessante med intervjuet i McKinsey Quarterly er hvordan Todd Park peker ut tilgjengeliggjøring og deling av offentlige data som en viktig del av motoren når det gjelder fremtidig innovasjon. Han kommer til sin nye jobb fra rollen som CTO i US Department of Heath and Human Services (HHS), det amerikanske helsedepartementet, og har en solid erfaring derfra når det gjelder å satse på tilgjengeliggjøring av data i praksis. Han er blant annet opptatt av å endre den overordnede holdningen fra å handle om "innovasjon i offentlig sektor" til å handle om å løse viktige samfunnsmessige mål gjennom åpne innovasjonsprosesser der flere aktører samarbeider:

"There’s an extraordinary amount of innovation happening in the US government, and I’d say the single biggest driver is that the government is embracing the idea of open innovation—unleashing the power of the private sector, the academic sector, the nonprofit sector, and the public in general to get a lot more done than if the government tried to do everything itself."

Han er også prisverdig konkret når det gjelder å beskrive akkurat hva det er offentlige myndigheter og etater bør gjør når det gjelder å tilrettelegge for innovasjon basert på offentlige data. Basert på sine erfaringer med å tilrettelegge for utvikling av nye tjenester og apps i USAs helsedepartement sier han at det er avgjørende å gjøre tre ting når man skal tilrettelegge for denne type innovasjon:

"The idea was to do three things: first, make data available that’s never been made available before, either to the public or to qualified entities, all while rigorously protecting privacy. Second, put out data in forms that are usable for developers. A lot of the data that HHS had made publicly available was in the form of books, PDFs, or static Web sites; we had to turn it into liquid, machine-readable data that could be accessible via application-programming interfaces. Third, educate entrepreneurs and innovators that the data exist and are accessible. To do this, we used tactics that were relatively unconventional for the government: code-a-thons, meet-ups, and gatherings called “Datapaloozas” that we began hosting in 2010."

Han sier mye interessant både om hvordan de gjorde det, om motforestillingene i etablerte offentlige organisasjoner og om hvordan man går frem for å endre kulturer som ikke ser poenget med å slippe til eksterne og åpne innovasjonsprosessene. Men det mest interessante er hva slags resultater som kommer ut av slike innovasjonsworkshops, eller "Datapaloosas" som Todd Park kaller dem:

"About 20 new or upgraded apps and services debuted at the 2010 Datapalooza, 50 at the 2011 Datapalooza, and this year 230 companies have thrown their hat in the ring. The total taxpayer dollars spent building all these offerings? Zero. We didn’t give anybody a grant. We didn’t procure any of this stuff. We just took data that we already had, put it into the public domain, made it machine readable, and in a very inexpensive fashion let people know it was there. American entrepreneurs and innovators did the rest at blinding speed."

Det er ingen grunn til at det ikke skulle komme en tilsvarende innovasjonsaktivitet og verdiskaping for brukerne ut av tilsvarende initiativer for å åpne opp for deling og bruk av offentlige data i Norge. Jeg blogget om dette forrige søndag i forkant av at Abelia arrangerte et seminar om dette i forrige uke. Seminaret gikk for øvrig svært bra og det var en svært offensiv statsråd Rigmor Aasrud som presenterte regjeringens ambisjoner på området. Vi fikk også presentert noen veldig interessante eksempler på sammenstillinger og visualiseringer man kan gjøre med offentlige data når de slippes fri.

Seminaret bekreftet for meg at utfordringen  i Norge er akkurat slik Todd Parker beskriver den i USA, ,man må gå alle trinnene og virkelig åpne opp, legge tilrette for deling i praksis, og aller helst invitere til innovasjonsworkshops med utviklerne som kan lage de nye og spennende tjenestene.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar