lørdag 23. juni 2012

Dette dør vi av

How we die (Washington Post)
The New England Journal of Medicine, et av verdens fremste medisinske vitenskapelige tidsskrifter, kom ut første gang i 1812 og feirer i år 200 år. I den anledning har de sett litt på hva de skrev om før i tiden, og ikke minst sett på de viktigste dødsårsakene gjennom denne perioden.

Grafen til venstre viser antall dødsfall pr 100 000 innbyggere i USA i 1900 og i 2010. Den mest iøynefallende forskjellen er at færre dør enn i 1900. I 1900 var det 1100 dødsfall pr 100 000 innbyggere, som tilsvarer 1,1 prosent. I 2010 var det falt til 0,6 prosent. De tre viktigste dødsårsakene i 1900 er det omtrent ingen som dør av i dag: influensa/lungebetennelse, tuberkulose og mageinfeksjoner/diare. Noe som skyldes store medisinske fremskritt, men også forbedringer i kosthold og hygiene.

At vi ikke har kommet helt i mål ser vi imidlertid på utviklingen når det gjelder dagens to dominerende dødsårsaker, som står for to tredjedeler av alle dødsfall. I følge denne statistikken er det flere som dør av hjertesykdommer og kreft i USA i 2010 enn i 1900. New England Journal of Medicine har også lagt ut en langt mer detaljert og interaktiv oversikt på nettsiden sin der en kan se utviklingen for hvert eneste år når det gjelder hver enkelt dødsårsak.

Når det gjelder hjertesykdommer har de gått fra 137 dødsfall pr 100 000 innbyggere i 1900 til en topp på omkring 370 rundt 1960 og ned igjen til 193 i dag. Høyere enn i 1900, men mye lavere enn i 1960. Fortsetter denne nedgangen vil kreft snart bli den vanligste dødsårsaken. Kreft forårsaket 64 dødsfall pr 100 000 innbyggere i 1900, økte til omkring 205 midt på 90-tallet og har blitt noe redusert, til 186 i dag, nesten på linje med antallet som dør av hjertesykdommer.

Så kan man jo lure på hvorfor noen sykdommer blir mer vanlige enn før i en tid der medisinsk teknologi og økt kunnskap fører til så mange forbedringer. En mulighet kan være at folk døde av andre sykdommer før de rakk å dø av for eksempel kreft før i tiden. Eller at de ikke fikk rett diagnose. Men det handler vel også i stor grad om at vi i vår tid har et kosthold og en livsstil som fører til en økning i noen typer sykdommer som det finnes like effektive medisiner mot. Den medisinske teknologien er i følge NEJM mer tilpasset fortidens sykdommer enn dagens:

"In many respects, our medical systems are best suited to diseases of the past, not those of the present or future. We must continue to adapt health systems and health policy as the burden of disease evolves. But we must also do more. Diseases can never be reduced to molecular pathways, mere technical problems requiring treatments or cures."

Artikkelen har også en del ganske interessante og morsomme lenker til tidligere tiders medisinske artikler i tidsskriftet, om for eksempel "Wind of cannon balls" som dødsårsak. Eller "spontaneous combustion" og "the automobile knee". Verden går heldigvis fremover.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar