fredag 1. april 2011

Nytt mediebarometer fra SSB

Statistisk Sentralbyrå har gitt ut sitt årlige mediebaromenter, en rapport som går igjennom hvordan våre medievaner endrer seg. I løpet av noen år har det skjedd ganske store endringer. Den viktigste er at tiden vi bruker på internett  øker kraftig og at tiden vi bruker på papiraviser går ned.

I 2005 brukte folk 44 minutter på internett en gjennomsnittsdag. I 2010 var dette økt til 85 minutter. Det er bare TV vi bruker mer tid på, 152 minutter. Det er omtrent det samme som i 2005 og høyere enn på 90-tallet. Avislesing går ned. Vi bruker 23 minutter daglig på aviser. I 2005 brukte vi 29 minutter, mens vi i 1995 brukte hele 40 minutter.

Graver man litt dypere i medievanene er det også interessante funn. Hva bruker vi for eksempel tiden på  internett til? Det er epost og nyheter som er viktigst, over 60 prosent bruker internett til dette en gjennomsnittsdag. Slik har det vært i mange år. Men det er sosiale medier som vokser raskest. 47 prosent bruker sosiale medier daglig, mot 26 prosent for bare to år siden. I aldergruppen 16-24 år bruker 83 prosent sosiale medier, et helt utrolig høyt tall. Men også blant de eldre øker bruken av sosiale medier, hele 15 prosent av de over 67 år er brukere en gjennomsnittsdag.

Også tallene for TV-bruk er interessante. For selv om tallene for total TV-titting er høye, åtte av ti ser TV hver dag, og ganske stabile, har det skjedd en ganske stor endring i hva vi ser og hvilke kanaler vi ser på. Mest oppsiktsvekkende synes jeg det er at oppslutningen om NRK-kanalene samlet i aldergruppen 16-24 år bare er 16 prosent. Det er lavere enn TV2 som har 29 prosent. Faktisk er NRK-kanalenes samlede oppslutning i denne aldersgruppen også lavere enn TV Norge, TV3 og "andre kanaler". I aldersgruppen 25-44 år er oppslutningen også lav, den er på 35 prosent, godt under TV2. Til gjengjeld har NRK 79 prosent av befolkningen over 67 år med seg. Det er ikke helt enkelt å forklare hvorfor vi skal ha TV-lisens når man ser disse tallene.

Det er også interessant å se hvordan nyhetenes sterke posisjon i mediebildet fortsatt er der, men delvis er flyttet til nettet. I 2010 så 55 prosent på nyheter på TV en gjennomsnittsdag, mens i 1991 så 72 prosent på nyheter på TV. Radio er populært når det gjelder nyheter, 57 prosent hørte nyheter på radio en gjennomsnittsdag, og radionyheter har holdt stillingen siden 90-tallet. Vinneren er nettet. 66 prosent av oss leser nyheter på internett en gjennomsnittsdag.

De siste par årene er det også stilt spørsmål i denne undersøkelsen om bruk av internett på mobilen. 13 prosent svarer nå at de bruker internett på mobilen, opp fra fem prosent for et par år siden. Jeg tipper dette tallet vil øke ganske eksplosivt i årene som kommer. Også her er nyheter og sosiale medier viktig. Og man trenger ikke være noen stor spåmann for å tippe at dette vil spise enda kraftigere av oppslutningen til parpiravisene.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar